جنرال دوستم در دادگاه حاضر نشد

دادگاه عالی نخستین نشست بررسی اتهام‎های آزار و اذیت جنسی احمد ایشچی از سوی معاون اول رییس‎جمهور را روز پنج‎شنبه(۲۲ سرطان) برگزار کرد، اما این نشست بدون نتیجه پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری صنا،احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان می‏ گوید که این نشست، به علت حاضر نشدن جنرال دوستم، و کیل و نگهبانانش بی آن‏که فیصله یی صورت گیرد، پایان یافت.

آقای ایشچی می‎افزاید: قاضی خواست که طرف مقابل حضور دارد و یا ندارد، گفتند که ندارد! و وقتی که پرونده را دید که سربازان آقای دوستم حتا تحت ضمانت هم رها نشده بوده اند؛ یعنی ضمانت خط هم نداشته اند، قاضی اعتراض کرد و به سارنوال ها وظیفه داد که در جلسه آیندۀ آنان را حاضر نمایند و از این خاطر جلسه کدام فیصله و تصمیم گرفته نتوانست موضوع به جلسه بعدی محول شد.

اما، دادگاه عالی در این باره چیزی نمی گوید.

احمد ایشچی که ادعا کرده است که جنرال دوستم همراه با نگهبانانش وی را لت و کوب کرده است و سپس بر وی تجاوز جنسی کرده اند، می‏گوید که تا این جای کار از بررسی این پرونده خشنود است، اما هشدار می‏دهد که اگر معاون نخست رییس جمهور به کیفر نرسد، به دادگاه جهانی شکایت خواهد کرد.

در این میان، سخن‎گوی حزب جنبش ملی اسلامی، این پرونده را سیاسی می‎داند و تأکید می ورزد که جنرال دوستم و نگهباناش هیچ گاهی در دادگاه حضور نخواهند یافت.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=4325