جنرال دوستم روز یکشنبه به افغانستان بر می گردد

گفته های وجود دارد که جنرال دوستم روز یکشنبه به افغانستان بر می گردد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ منابع می گویند که تصمیم روی برگشت دوستم پس از دوهفته گفت‌وگو میان هیئت حکومت و آقای دوستم در ترکیه گرفته شده است.

این منابع می گویند که آقای دوستم تا دو روز دیگر از ترکیه به کشور باز خواهد گشت.

این در حالی است که یک هیئت حکومت افغانستان از دو هفته به این سو در ترکیه است و روی برگشت آقای دوستم گفت‌وگو می‌کند.

در همین حال بشیر احمد تهینج به خبرگزاری صنا گفته بود که روی بازگشت جنرال دوستم مذاکرات جریان دارد و به زودی به مردم اعلام می شود.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=37850