حامد کرزی خواستار برگزاری کنفرانس بُن سوم شد

رئیس جمهور پیشین کشور با تأکید به دوستی بین افغانستان و آلمان٬ خواستار برگزاری کنفرانس بن سوم شد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ «حامد کرزی» رئیس جمهور پیشین افغانستان که بنا بر دعوت دویچی ویلی آلمان به منظور اشتراک در اجلاس بین المللی مطبوعات دویچی ویلی (DW Global Media Forum) عازم شهر بُن آلمان گردیده بود در جریان سخنرانی اش در این اجلاس ضمن اینکه بر تحکیم و گسترش دوستی میان افغانستان و آلمان تاکید کرد.

کرزی از اولین کنفرانس بُن بدینسو از همکاری های کشور دوست آلمان در راستای بازسازی افغانستان نیز تشکر و قدردانی نمود.

وی همچنان از آلمان به حیث دوست تاریخی و دیرینه یی افغانستان خواست تا به منظور حل بحران افغانستان و تفاهم جامعه جهانی و کشورهای منطقه با افغانستان کنفرانس بن سوم را برگزار کند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=33981