حکمتیار نیز ائتلاف جدید تشکیل می دهد

حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به زودی اجماعی را برای بیرون‌رفت از مشکلات در بخش‌های امنیتی، صلح و مداخلات خارجی‌ها به راه می‌اندازد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ این اجماع که با نام تفاهم ملی تشکیل می‌شود، نماینده‌گان حکومت و احزاب سیاسی را در ساختارش خواهد داشت.

نادر افغان، سخنگوی حزب اسلامی می‌گوید، این اجماع به زودی اعلام موجودیت می‌کند.

آقای افغان می‌افزاید، در اجماع ملی، احزاب جمعیت، وحدت، شورای حراست و ثبات، جبهه نوین و تمامی شوراها و احزاب سیاسی حضور خواهند داشت.

حزب اسلامی در حالی دست به تشکیل این جریان زده است که دو روز پیش احزاب جمعیت اسلامی، وحدت و جنبش ملی اسلامی افغانستان ائتلافی را در کشور ترکیه تشکیل دادند.

آگاهان به این باورند که تشکیل جریان اجماع ملی از سوی حکمتیار برای مهار ایئلاف نجات افغانستان تشکیل شده است.

هادی میران، آگاه سیاسی می‌گوید، دولت افغانستان از هر حرکتی که برای کم‌رنگ‌شدن ائتلاف احزاب جمعیت، وحدت و جنبش شکل گیرد، پشتی‌بانی خواهد کرد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=3718