حکمتیار ۳ عضو ارشد حزب اسلامی را اخراج کرد

منابعی در داخل حزب اسلامی گلبدین حکمتیار می‌گویند که رهبری آن حزب، سه عضو ارشدش را به دلیل آن‌‎که مخالف اهداف آن حزب کار می‌کرده‌اند، اخراج کرده‌است.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ به اساس اظهارات منابع، داکتر انور بصیر، عبدالهادی ارغندیول و انجنیر محمد خان، معاون اول ریاست اجرایی افغانستان از جمله افرادی اند که به اساس تصمیم جدید حزب اسلامی حکمتیار، عضویت شان در آن حزب از دست داده‌اند.

منابع در داخل حزب اسلامی حکمت‌یار دلیل‌ ا‌ین‌که هیئت رهبری آن حزب دست به این اقدام زده است را ارتباط آنان با سایر احزاب گفته و افزوده که مخالف تصمیم‌ها و اهداف آن حزب کار می‌کرده‌اند.

گفتنی‌ست که تا هنوز، انجنیر محمد خان، داکتر انور بصیر و عبدالهادی ارغندیوال در این مورد واکنش نشان نداده‌اند.

این اقدام درحالی توسط حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمت‌یار صورت می‌گیرد که قبل از این وزارت عدلیه افغانستان اعلام کرده‌است که حزب اسلامی به نام عبدالهادی ارغندیوال در آن وزارت ثبت می‌باشد.

باید یادآور شد که قبل از این نیز جنجال‌های میان عبدالهادی ارغندیوال و گلبدین حکمت‌یار به خاطر رهبری حزب اسلامی افغانستان به وجود آمده بودند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=24201