حکومت جلو خودسری های نیروهای خارجی را بگیرد

رئیس جمهور پیشین کشور می گوید که حکومت باید جلو خودسری های نیروهای خارجی را بگیرد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ «حامد کرزی» رئیس جمهور پیشین کشور در پیوند به کشته شدن ۱۰ غیرنظامی بر اثر حمله هوایی نیروهای خارجی در قندوز، آنرا یک جنایت ضد بشری خواند و گفت: این حمله که به اساس گزارشات از سوى نظامیان امریکایى صورت گرفته و در نتیجه آن بشمول زنان و کودکان شمارى از هموطنان عزیز ما شهید و زخمى شده اند جنایت جنگى، عمل ضد بشرى و در تضاد با تمام اصول و موازین بین المللى است.

کرزی ادامه همچو عملیات بر قریه جات و خانه هاى مردم را دور از تحمل و برداشت میداند.

رئیس جمهور پیشین نگرانی شدیدش را از ادامه حملات و افزایش تلفات ملکی در کشور ابراز داشته از حکومت میخواهد تا در مقابل خود سرى هاى نیروهاى خارجی در کشور صداى خود را بلند نماید.

وی همچنان از جامعه جهانى و نهاد هاى مدافع حقوق بشر میخواهد تا براى ختم این فاجعه بشرى در افغانستان اقدام نمایند .

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=37839