حکومت خواست های نامشروع دارد

محمد محقق در پیوند به تنش های اخیر بین عطا محمد نور و ارگ گفت که حکومت خواست های نامشروع دارد و این موضوع کشور را به بحران می برد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ در اوج تنش‎ها میان حکومت و جمعیت اسلامی، اکنون محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی می‎گوید که خواست‎های نامشروع و مداخله بیگانه‎ها، چالش‎ها در کشور را افزایش داده است.

محقق با تأکید بر اینکه نگذاریم کشور به سوی بحران کشانیده شود٬ افزود که اکنون منافع ملی و خواست های مشروع مردم باید مدنظر حکومت قرار بگیرد.

وی بیان اینکه که شماری از کشورها از ایجاد تنش‎ها در کشور، منافع خودشان را می برند٬ تصریح کرد که یک بخش جنگ افغانستان به خامی ما بر می‎گردد و یک بخش دیگر آن، بر می‎گردد به مطامع بیگانه گان، که آن ها هرکدام می خواهند از افغانستان منافع خود را داشته باشند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=18337