حکومت خواست های نامشروع دارد

محمد محقق در پیوند به تنش های اخیر بین عطا محمد نور و ارگ گفت که حکومت خواست های نامشروع دارد و این موضوع کشور را به بحران می برد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ در اوج تنش‎ها میان حکومت و جمعیت اسلامی، اکنون محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی می‎گوید که خواست‎های نامشروع و مداخله بیگانه‎ها، چالش‎ها در کشور را افزایش داده است.

محقق با تأکید بر اینکه نگذاریم کشور به سوی بحران کشانیده شود٬ افزود که اکنون منافع ملی و خواست های مشروع مردم باید مدنظر حکومت قرار بگیرد.

وی بیان اینکه که شماری از کشورها از ایجاد تنش‎ها در کشور، منافع خودشان را می برند٬ تصریح کرد که یک بخش جنگ افغانستان به خامی ما بر می‎گردد و یک بخش دیگر آن، بر می‎گردد به مطامع بیگانه گان، که آن ها هرکدام می خواهند از افغانستان منافع خود را داشته باشند.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=18337