افشاگری اقدامات حکومت در خصوص دوسیه حقوقی جنرال دوستم از سوی رییس دفتر معاون اول ریاست جمهوری

افشاگری اقدامات حکومت در خصوص دوسیه حقوقی جنرال دوستم از سوی رییس دفتر معاون اول ریاست جمهوری احمد ایشچی
 رییس دفتر معاون اول ریاست جمهوری در برنامه ای تحت عنوان “اجماع حقوق دانان افغانستان پیرامون جایگاه حقوقی و قانونی معاونین ریاست جمهوری”  گفت: روابط رییس جمهور و معاون اول ریاست جمهوری پس از شکل گیری حکومت وحدت ملی به تیرگی گرایید.

به گزارش خبرگزاری صنا ، عنایت الله بابر فرهمند؛ رییس دفتر جنرال دوستم می گوید که تضعیف جایگاه اجتماعی دوستم، ترور شخصیتی و حتی حذف فیزیکی او از سه سال بدین سو در دستور کار حلقاتی در ارگ بوده است.

رییس دفتر معاون اول ریاست جمهوری گفت: از روزی که حکومت وحدت ملی روی کار آمده، روابط رییس جمهور با معاون اولش خوب نبوده، به حدی که خانه معاون اول مدت ۲۴ ساعت در محاصره قرار گرفت.

وی افزود، در طول هشت ماه اخیر تلاش های زیادی صورت گرفت تا به اتهامات وارد شده به معاون اول ریاست جمهوری، به صورت قانونی رسیدگی شود، اما هیچ توجهی به این تلاش ها از سوی حکومت نشد.

بابر فرهمند اهار داشت: هرچند قانون اساسی خط مشخصی را در مورد معاونین ریاست جمهور واضح کرده، اما یک تعداد افراد، فهم درستی از قانون ندارند و اگر دارند هم می خواهند به شخصیت جنرال دوستم صدمه وارد کنند.

به اساس گفته های آقای فرهمند، آن ها تلاش کردند اتهاماتی که علیه معاون اول ریاست جمهوری از سوی احمد ایشچی صورت گرفت، از راه های قانونی حل شود، اما حکومت این قضیه را دامن زد و رسانه ای کرد تا به شخصیت جنرال دوستم صدمه بزند.

وی افزود: حکومت به جای این که پیرامون قضیه معاون اول ریاست جمهوری به مردم مراجعه کند، به سفارت خانه های خارجی مراجعه کرده و از آنان خواسته تا در این مورد، موضع گیری کنند، که این کار خلاف قانون اساسی و حاکمیت ملی می باشد.

رییس دفتر معاون اول ریاست جمهوری در پایان سخنان خود از تمام حقوق دانان خواست که در مورد قضیه جنرال دوستم بیطرفانه ابراز نظر نمایند و نتایج نشست شان را در سه مورد اعلام کنند؛ صلاحیت های معاون اول ریاست جمهوری، مصونیت و نحوه رسیدگی به جرم او و مداخله سفارتخانه های خارجی پیرامون اتهامات وارده به جنرال دوستم.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=5728