«جواد پیکار» سرپرست وزارت شهرسازی شد

رییس عمومی اداره اراضی به عنوان سرپرست جدید وزارت شهرسازی تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ «جواد پیکار» رئیس عمومی اداره اراضی از سوی رییس‌ جمهور غنی به عنوان سرپرست جدید وزارت شهرسازی و مسکن گماشته شده است.

یک منبع از ارگ ریاست‌جمهوری تایید می‌کند که به اساس تصامیم اخیر رییس‌جمهور، اداره اراضی افغانستان با وزارت شهرسازی و مسکن ادغام می‌گردد.

منبع همچنان تایید کرد که آقای جواد پیکار، رییس عمومی اداره اراضی افغانستان به عنوان سرپرست جدید وزارت شهرسازی و مسکن از سوی رییس‌جمهور گماشته شده است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=48531