افغانستان نمونه همزیستی مسالمت آمیز شیعه و سنی و پیروان فقه حنفی و جعفری است

اشرف غنی

رئیس‌ جمهور غنی شام روز گذشته در دیدار با باشندگان غرب کابل تاکید کرد: افغانستان نمونه همزیستی مسالمت آمیز شیعه و سنی و پیروان فقه حنفی و جعفری است. کشور ما میدان جنگ شیعه و سنی شده نمی تواند.

به گزارش خبرگزاری صنا، در این دیدار که بیشتر از یکهزار تن در قصر سلام خانۀ ارگ حضور به هم رسانیده بودند و در آن شماری از اراکین دولتی نیز حضور داشتند، ابتدا گروهی از کودکان ترانه ای را در ارتباط به صلح اجرا کردند.

در ادامه عارفه پیکار؛ فعال جامعه مدنی در پیوند به جایگاه زن و انتخابات صحبت کرد و راه اندازی چنین مشورت ها را مصداق عینی گفتمان بین دولت و مردم دانست و از برنامه های اصلاحی حکومت حمایت خویش را ابراز نمود.

وی پیشنهادات خویش را در عرصه های مختلف از جمله اصلاحات در مناطق مرکزی، طرح تعدیل واحدهای اداری، انکشاف متوازن، توجه به تقویت اداره محلی، حمایت از زنان تحصیل کرده و نخبه در ادارات محلی و در سطوح بلند دولتی، حمایت از تقویم انتخابات، حمایت از زنان در انتخابات، توجه جدی به تامین امنیت و برخورد با گروه های مسلح غیر مسئول، مطرح کرد.

سپس عزیز فلاح؛ یکتن از استادان پوهنتون در رابطه به وضعیت معارف و سیستم آموزشی کشور صحبت نموده، گفت: افتخار داریم که شما منحیث چهره اکادمیک و تحصیل کرده اساس نظام مدرن را بنا می گذارید، مطمئن باشید که نسل جدید از شما حمایت می کند.

وی ضمن قدردانی از اقدامات رئیس جمهور در رابطه به ارج گذاری به شخصیت ها و تمرکز به پروژه های زیربنایی، خواهان فرهنگ شایسته سالاری در ادارات و حل مشکل بیکاری جوانان تحصیل کرده گردید.

فلاح افزود که سکتور آموزشی در جنگ متاثر شده است، وضعیت معیشتی استادان خراب است و نظام تعلیمی جوابگوی نیازمندی ها نیست. بعضی از مواد قانون تحصیلات عالی عملی نشده و شماری از مواد آن نیاز به تجدید نظر دارد.

عزیز فلاح با اشاره به رویداد های اخیر تروریستی، گفت: مردم به عقب برنخواهند گشت و در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی و دولت باقی خواهند ماند. وی از بزرگان کشور تقاضا کرد تا منافع ملی را به منافع کوچک شخصی شان ترجیح دهند.

فلاح از رئیس جمهور خواست تا طرح جامع امنیتی را هر چه عاجل اعلام کند و در آن حل مشکل افراد مسلح غیر مسئول، موتر های شیشه سیاه و محافظین مقامات با لباس های شخصی را نیز در نظر داشته باشد.

بعداً آصف محسنی یکی از علمای دینی در رابطه به وحدت مذاهب در کشور و فرهنگ اعتدال صحبت کرد و از تلاش های حکومت در عرصه های مختلف از جمله سیاست خارجی، اجماع بین المللی، جلب کمک های بین المللی و از بین بردن انحصار یگانه راه ترانزیتی قدردانی کرد.

وی از همه خواست تا از تخریب همدیگر دست بردارند، در راستای همکاری و هم فکری کار کنند و انرژی شانرا در جهت تقویت و همکاری به همدیگر به کار برند.

محسنی از دولت تقاضا نمود تا دستآوردهای خویش را در عرصه های مختلف از جمله اخوت اسلامی، حفظ و صیانت کند. وی از دولت خواست تا در جبهه اعتقادی و فرهنگی نیز مبارزه نموده، از علمای دینی حمایت نماید و مدارس دینی مورد بازبینی قرار گیرد تا ریشه های تنفر و افراط گرایی خشکانیده شود.

آیت الله محسنی پیشنهاد کرد تا نشست ها، سیمینارها و پژوهش ها به منظور بحث روی کرامت اسلام و رحمانیت این دین برگزار گردد. وی افزود که برای اعتماد سازی بین دولت و ملت، به وعده های انتخاباتی باید عمل شود.

محسنی گفت که نظام آموزشی ما آموزش محور است و در آن بحث پژوهشی وجود ندارد که باید در زمینه توجه جدی صورت گیرد.

متعاقباً مصباح شهرستانی؛ مسئول ائتلاف نهادهای مدنی در پیوند به حمایت از سیاست های حکومت صحبت کرد و مطالبات مردم را در عرصه های مختلف بیان کرده افزود: ما از طرح حکومت در زمینه صلح و همچنان طرح های بنیادی در عرصه های اقتصادی، پروژه های زیربنایی و مدیریت آب ها حمایت می کنیم.

وی با اشاره به چالش ها در برابر حکومت در دو سال گذشته، گفت که حکومت وحدت ملی در این مدت بر چالش ها و گسست های اجتماعی فایق آمد و نقشه های دشمن را خنثی کرد، که نمونه عینی آن برگزاری موفقانۀ نشست پروسه کابل می باشد.

شهرستانی گفت که حکومت وحدت ملی همواره در برابر تروریزم موقف واضح و قاطع داشته است و در زمینه روند صلح موفقانه درخشیده است که ما به آن افتخار می کنیم.

بعداً شکیب آفاق؛ مسئول نهاد گام سوم در زمینه توجه به افغان های خارج از کشور صحبت کرد و خطاب به رئیس جمهور گفت که این نسل را به عنوان نسل تحصیل کرده، بحیث یک آدرس بشناسید، زیرا این نسل خواهان تطبیق قانون، شفافیت، عدالت اجتماعی و شایسته سالاری می باشد.

آفاق افزود که ما به این حکومت رای دادیم و هیچ گاهی نسل ما در صدد تضعیف آن نمی باشد. وی خاطرنشان کرد، تحصیل کرده هایی که در خارج از کشور بسر می برند، می خواهند در داخل کشور خدمت کنند و دولت باید از این ظرفیت ها استفاده نماید.

سپس قنبر علی تابش؛ شاعر و نویسنده در رابطه به وضعیت فرهنگی کشور صحبت کرده گفت که مشکلات هویتی و فرهنگی و مسایل قومی، زبانی و مذهبی بستر های نفاق و تهدید در افغانستان می باشند و تهدید از ناحیه اختلاف هویتی به مراتب خطرناک تر از انتحار و انفجار است.

وی راه نجات از این مشکلات را، کارآمد سازی نهادهای حکومتی بخصوص در زمینه تامین امنیت و طرح یک استراتیژی و پلان فرهنگی دانست و از رئیس جمهور خواست تا به مطالبات مدنی شهروندان در مطابقت به قانون اساسی کشور پاسخ مدنی و شهروندی دهد.

در پایان صحبت های باشندگان غرب کابل، تابلوی خطاطی شدۀ شعری که هنگام سفر رئیس جمهور به بامیان سروده شده بود، از سوی شماری از حاضرین به رئیس جمهور اهدا گردید.

رئیس جمهور غنی پس از استماع پیشنهادات و صحبت های آنان، گفت: از چندی بدینسو گفتمان بزرگ ملی را شروع کرده ایم و سلسلۀ این گفتمان ادامه خواهد یافت. وی افزود که طرح فرهنگی ما تطبیق قانون اساسی می باشد که مساوات هر افغان با افغان دیگر در آن تضمین شده است و قانون اساسی زمانی از حرف به عمل می آید که یک گفتمان ملی را راه اندازی کنیم.

رئیس جمهور افزود: دو سال قبل که این بار مسئولیت را به عهده گرفتیم ما با چهار انتقال، انتقال امنیتی، انتقال اقتصادی، انتقال سیاسی و انتقال فرهنگی مواجه بودیم.

وی افزود که پلان های شوم دشمنان افغانستان که می خواستند، نظام و قانون اساسی را سقوط دهند و کشور را به دو جغرافیای سیاسی مبدل کنند، ناکام گردید. در آن زمان جهان از افغانستان در حال فرار بود، اما امروز ما افغانستان را در محور توجه جهان قرار دادیم.

رئیس جمهور خطاب به آنان گفت: من از شما کمک می خواهم تا نهادهای امنیتی و دفاعی کشور را مطلقاً ملی و مسلکی بسازیم. وی تاکید کرد که من به افغانستان و اسلام تعلق دارم و درد هر افغان، درد من است. وظیفه من این است که درد افغان ها را مداوا کنم، نه آنکه آنرا بیشتر سازم.

محمد اشرف غنی تاکید کرد که راه تطبیق قانون و خواست های متعادل در حکومت را لحظه ای فراموش نمی کنم. وی گفت که امحای فقر باید در صدر برنامه های ما قرار داشته باشد.

رئیس جمهور گفت که برای من فرصت بدهید، تا خواسته های تانرا عملی سازم. مسئولیت من تنها در مقابل شما نیست، بلکه در برابر فرزندان، نواسه ها و نوه های شماست.

وی گفت که من می خواهم، افغانستان بحیث قلب آسیا و مناطق مرکزی منحیث قلب افغانستان متحرک باشند و تا آخرین قطره خونم در راستای شکستاندن زندان مناطق مرکزی متعهد هستم.

رئیس جمهور غنی خاطرنشان کرد که من قدرت شخصی نه، بلکه نهادسازی می خواهم. وی افزود که می خواهم در ادارات کشور شایسته سالاری حاکم شود و مسئولین دیدگاه ملی، فعالیت، شفافیت و موثریت داشته باشند.

رئیس جمهور گفت که عزت ما فردی نیست، بلکه جمعی است، عزت ما به عزت افغانستان بستگی دارد. وی افزود که آب، خاک و منابع طبیعی غنی داریم، اما متاسفانه فکر ما غنامندی ندارد و کوتاه مدت است.

محمد اشرف غنی گفت که پست ها و کرسی های دولتی به امتیاز طلبی و تفوق پسندی مبدل شده است، باید به این فرهنگ خاتمه دهیم. فرهنگ دولتداری باید فرهنگ خدمت باشد و تا زمانیکه همه شهروند نشویم، دولت پاسخگو پیدا نمی کنیم.

رئیس جمهور غنی در رابطه به انتخابات گفت که من انتخابات را به چهار نهاد: جامعه مدنی به شمول زنان، احزاب سیاسی، کمیسیون های انتخاباتی و جامعه بین المللی سپردم و صرف من از آن نظارت می کنم. وی از حاضرین نشست خواست تا به هیچ کسی اجازه مداخله در انتخابات را ندهند.

رئیس جمهور در رابطه به نقش زنان گفت که مشارکت زنان در دولت به صورت قابل ملاحظه تغییر کرده است.

رئیس جمهور کشور در خصوص همزیستی میان مذاهب شیعه و سنی در افغانستان گفت که امام ابوحنیفه و امام جعفر صادق(ع) نه تنها هم عصر همدیگر، بلکه با هم دوست و همکار بودند.

رئیس جمهور غنی تاکید کرد که افغانستان نمونه همزیستی مسالمت آمیز شیعه و سنی و پیروان فقه حنفی و جعفری است. کشور ما میدان جنگ شیعه و سنی شده نمی تواند.

وی از حاضرین مجلس و تمام جوانان کشور خواست تا افغانستان را از فقر به رفاه، از جنگ به صلح و از تضاد به همزیستی بیاورند.

محمد اشرف غنی با اشاره بر اینکه نصاب تعلیمی موجود به بازبینی و بحث سرتاسری نیاز دارد، گفت: نصاب تعلیمی مورد توجه جدی من است، به همین منظور شورای عالی قوای بشری در حال ایجاد است تا روی این مسئله و سایر موضوعات بحث سرتاسری را به پیش ببرد.

رئیس جمهور گفت: جواب هویت ما در درک فرهنگ اسلامی ماست، ما مسلمان بودیم، هستیم و تا ابد خواهیم بود. وی تاکید کرد که بزرگترین مبارزه ما، مبارزه فرهنگی است، پس باید فرهنگ خود را بسیج کنیم. رئیس جمهور از علما و دانشمندان کشور خواست تا در این خصوص طرح های مشخص خویش را ارائه کنند.

رئیس جمهور کشور تاکید که ما باید بالای فرهنگ به صورت آگاهانه سرمایه گذاری کنیم، زیرا نهادهای فرهنگی ما پاسخگو نیستند.

رئیس جمهور غنی از باشندگان غرب کابل خواست تا در زمینه مبدل نمودن دشت برچی به کارته و حوزه منظم پلانی، همکاری نمایند.

وی افزود: اگر می خواهید افغانستان به پا بایستد، در زمینه به انزوا کشانیدن آنانیکه مانع پیشرفت این کشور می شوند و ما را به کار نمی گذارند، اجماع نمائید.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=3577