داعش در جوزجان یک کودک ۱۳ ساله را سر برید

تروریستان داعش درمنطقه درزاب یک کودک ۱۳ ساله به نام رحیم داد را پس ازیک ماه قید، سر بریده است.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ دفتر والی جوزجان خبرداده است که این کودک که رحیم داد نام داشت، پسر برکت صوفی از روستای بتو در ولسوالی درزاب بود.

به گفته محمد رضا سخنگوی والی جوزجان، تروریستان داعش این کودک را روز گذشته دوشنبه ساعت دو در محکمه صحرایی در این ساحه بجرم ارتباط خانوادگی با یکی از پولیسان محلی، سربریده است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=27737