ده نامزد احتمالی پارلمان از لیست نهایی انتخابات حذف شدند

کمیسیون شکایات انتخاباتی، از حذف ده نامزد احتمالی انتخابات ولسی جرگه خبر داده گفته است که از امروز به منظور دفاع و استینافخواهی، نامزدان می توانند به این کمیسیون مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ عبدالعزیز آریایی رئیس کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، دیروز در یک نشست خبری در کابل، گفت که تاکنون بیش از ۲۲۰ قضیه را ثبت، بررسی و تحلیل کرده اند.

وی که رهبری «کمیسیون ویژه بررسی افراد دارای عضویت یا فرماندهی گروه های مسلح غیر قانونی به حیث کاندید» را نیز به عهده دارد گفت: «بررسی همه دوسیه ها تکمیل شده و روند تصمیم گیری از یک شب و روز به این سو ادامه دارد و تاکنون ۱۰ تن حذف، ۱۳ تن اخطار عادی، پنج تن اخطار جدی، پنج نفر توصیه و ۲۱ شکایت رد شده است.»

موصوف، با اشاره به نامزدانی که اخطاریه گرفته اند گفت اگر در آینده این افراد خلاف قانون عمل کنند و یا شهروندان سند موثق به دسترس این کمیسیون قرار بدهند، از فهرست نهایی نامزدان ولسی جرگه حذف می شوند.

آریایی همچنان گفت که این کمیسیون، آمادگی کامل برای رسیده گی به شکایات نامزدان احتمالی که بالای شان اتهام وارد شده است، از امروز تا آخر روز شنبه به مدت دو روز می باشد و آنان می توانند به منظور دفاع و استینافخواهی به کمیسیون مراجعه و اسناد ارائه کنند.

وی با بیان اینکه کمیسیون، همه اموراتش را مطابق به قانون انجام می دهد، گفت: «بدون اسناد، شواهد و مدارک ما نمی توانیم، فراتر از قانون به خود مان صلاحیت بدهیم و حق افراد را بخاطر شرکت در انتخابات بگیریم.»

او تصریح کرد که نتیجه بررسی ها را تا اواخر هفته آینده به کمیسیون مستقل انتخابات، خواهند فرستاد.

به گفته این عضو کمیسیون، مطابق قانون انتخابات، شکایت در مورد تصامیم کمیسیون ویژه، در کمیسیون شکایات انتخاباتی مورد بررسی قرار می گیرد و تصامیم کمیسیون شکایات در این مورد نهایی می باشد.

«کمیسیون ویژه بررسی افراد دارای عضویت یا فرماندهی گروه های مسلح غیر قانونی به حیث کاندید»، می تواند مطابق فقره دوم ماده ۴۴ قانون انتخابات، اشخاصی که عضویت و یا فرماندهی گروه های مسلح غیر قانونی را داشته، در گسترش نا امنی ها، انجام جرایم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر، غصب ملکیت و دارایی های عامه و خصوصی، همکاری با دشمن، نقض حقوق بشر و سایر موارد غیر قانونی دخیل را از لیست کاندیدان حذف کند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=39323