دوستم: به زودی مصیبت‌ها در افغانستان ختم می‌شود

معاون اول رئیس جمهور خطاب به مردم گفت که با حمایت از نیرو های دفاعی و امنیتی تان که با سرافرازی تمام در سراسر کشور در گیر جنگ با دشمنان صلح و آرامش ما قرار دارند، مگذارید که افراطیون و تروریستهای دهشت افگن بر سرنوشت شما استیلا یابند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ «عبدالرشید دوستم» معاون اول ریاست جمهوری در پیام تبریکی به مناسبت نود و نهمین سالروز استقلال کشور گفت که در حال حاضر نیز فرزندان دلیر و جان بر کف شما که در صفوف نیرو های دفاعی و امنیتی کشور بسیج شده اند، در میدان های نبرد دلیرانه و سرسختانه مقاومت می کنند تا آزادی و استقلال کشور خویش را که میراث پدران و مادران جان برکف این سرزمین باستانی است، نگهداری کنند.

دوستم گفت که خطاب من به شما مردم سرافراز این خواهد بود که با اتحاد و یک رنگی تمام با حفظ وحدت ملی خویش که وثیقۀ پیروزی ما و شماست، در کنار همدیگر قرار بگیرید و یک بار دیگر به جهانیان نشان بدهید که هیچ نیرویی در جهان قادر نیست تا آزادی و استقلال کشور ما را از ما برباید و ما با جانبازی و ایثار، این ودیعۀ بزرگ خداوند را حفظ می کنیم.

وی تصریح کرد که اتحاد ما مایۀ پیروزی ماست، از این رو دست به دست همدیگر بدهید و با حمایت از نیرو های دفاعی و امنیتی تان که با سرافرازی تمام در سراسر کشور در گیر جنگ با دشمنان صلح و آرامش ما قرار دارند، مگذارید که افراطیون و تروریستهای دهشت افگن بر سرنوشت شما استیلا یابند.

معاون اول ریاست جمهوری اظهار داشت که امسال ما در شرایط ویژه ای قرار داریم. روزنه امید بر روی مردم ما گشوده شده است، در حالیکه نیرو های دفاعی و امنیتی ما در سراسر کشور در برابر دهشت افگنان و دشمنان صلح و آرامش، پیشرفت و ترقی وطن ما مبارزه می کنند، تلاش هایی آغاز گردیده است تا به جنگ دراز مدت در کشور پایان داده شود.

جنرال دوستم گفت که ما در حالیکه سرسختانه از نظام دموکراسی در کشور خویش حمایت می کنیم، روند گفتگو با مخالفین را نیز به پیش می بریم تا شاید به زودی ا ین کشمکش های خونین پایان یابد و ما بتوانیم در سایه صلح و امنیت سراسری، کار اعمار و آبادانی کشور عزیز مان را دوباره از سر بگیریم و کشور را در جاده ترقی و پیشرفت قرار بدهیم.

دوستم افزود که جنگ و بدبختی ها، مصایب بی شماری را به مردم و کشور ما ببار آورده است و انشا الله بزودی ما به این مصیبت ها در کشور خویش پایان خواهیم داد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=41063