دیدار وزیر خارجه تاجیکستان با صلاح الدین ربانی/ ثبات در افغانستان ثبات در منطقه است

وزیر خارجه تاجیکستان در دیدار با وزیر خارجه کشور، ثبات در افغانستان را ثبات در منطقه دانست، و خواستار گسترش هرچه بیشتر روابط میان دو طرف شد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ صلاح الدین ربانى، وزیر امور خارجه افغانستان با سراج الدین اصلُف، وزیر امور خارجه تاجیکستان ملاقات کرد.

وزیر امور خارجه ى جمهورى تاجیکستان؛ از اشتراک آقاى ربانى در بیست و سومین نشست وزیران امور خارجه ى کشور هاى عضو سازمان همکارى هاى اقتصادى (ایکو)، سپاسگزارى کرد و سازمان همکارى هاى اقتصادى را داراى اهداف کلانِ براى بلند بردن سطحِ همکارى ها در منطقه دانست، و گفت؛ این سازمان داراى ظرفیتِ بزرگ براى ایجاد اعتماد و اجماعِ منطقه ی است.

وزیر امور خارجه ى کشور، سازمان همکارى هاى اقتصادى را براى ایجادِ یک سازوکار نوِ منطقه ى بسیار مهم خواند.

آقاى ربانى گفت؛ افغانستان خواستار روابط خوب با تمام کشور هاى منطقه و جهان است.

آقاى اصلُف نیز، ثبات در افغانستان را ثبات در منطقه دانست، و خواستار گسترش هرچه بیشتر روابط میان دو طرف شد.

همچنین وزیر امور خارجه ى کشور؛ از دولت جمهورى تاجیکستان خواست، تا قونسلگرى این کشور در قندوز را بازگشاى کند.

دو طرف در باره ى موضوعات سیاسى،روابط اقتصادى، امنیتى، مبارزه با تروریزم، پروژه ى کاسا یکهزار و خط آهن میان تاجیکستان، افغانستان و ترکمنستان بحث و تبادل نظر نمودند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=27716