دیروز جنرال دوستم؛ امروز جنرال عطا

هنوز از قضیه جنرال دوستم و احمد ایشچی دیری نگذشته است و لکه بد نامی و یا نیک نامی از دامان دوستم محو نشده که عطا محمد نور والی بلخ و یکی از رهبران ائتلاف نجات افغانستان به عنوان طعمه جدید برای قربانگاه سیاست ارگ انتخاب شد.

سیدالیاس احمدی نویسنده افغان نوشت: جنرال دوستم که از چهره‌های کلیدی و جنگی افغانستان به شمار می‌رود، با آغاز زود و بند‌های انتخابات ریاست جمهوری طرف اشرف غنی را انتخاب کرد و به عنوان معاون نخست وی در پیکار‌های انتخاباتی حلقوم پاره کرد و شعار «تحول و تداوم» را رنگین کرد، اما با روی کار آمدن دولت وحدت ملی، غنی چهره دیگری به خود اختیار کرد و در تلاش حذف برخی چهره‌ها از جمله جنرال دوستم شد.

احمد ایشچی که خود زمانی با نان و آب دوستم شکم پرورانیده بود، بهترین گزینه برای بدنام کردن دوستم انتخاب شد؛ که در نتیجه ادعای «آزار جنسی» پای رسانه‌ها را نیز در بین کشاند و لکه بد نامی را در دامان دوستم نقش بست، ولی دوستم تسلیم دسیسه و یا خواسته ارگ نشد، در حالیکه چندین مورد خانه دوستم در محاصره قرار گرد، اما کمر دوستم خم نشد و پس از مدتی بدون کدام موانع به ترکیه رفت.

اکنون که محمد آصف مهمند عضو پیشین شورای ولایتی بلخ گزینه بدنامی عطا انتخاب شده، آیا او نیز در مقابل ارگ پیروز می‌شود یا شکست را پذیرفته و دُم به تله می‌نهد؟

این در حالیست که جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری در یک تماس تیلفونی با بزرگان ولایت جوزجان گفته است که توطئه‌ها علیه عطا محمد نور و رهبران دیگر پذیرفتنی نیست.

معاون اول ریاست جمهوری همچنان گفته است که مردم با تمام قوت در برابر طراحان این‌گونه دسیسه‎ها و برنامه‌های حلقات خاص ایستادگی خواهند کرد.

وی در این تماس تیلفونی افزوده است که ناامنی‌های شمال از ترس دولت مردان مرکزی از شورای عالی ائتلاف نجات برای افغانستان ناشی شده و می‌کوشند که شمال را ناامن سازند.

او همچنان اعلام کرده است که به زودی به افغانستان برگشته و همراه با دیگر رهبران این جریان، موجودیت ائتلاف نجات برای افغانستان را در کابل اعلام خواهد کرد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=6543