رئیس جمهور کشور با معین وزارت خارجه ایران دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری صنا, در این دیدار که در ارگ انجام شد، ابتدا آقای رحیم پور مراتب تسلیت و غمشریکی خویش را بخاطر حوادث اخیر تروریستی در کشور به نمایندگی از حکومت و مردم ایران به رئیس جمهور ابراز نمود.

وی از تروریزم به عنوان یک تهدید برای منطقه و جهان یاد کرد و برگزاری نشست پروسه کابل را در برقراری صلح و ثبات در افغانستان و منطقه یک گام مهم دانسته، گفت که این نشست در راستای ایجاد یک اجماع میان کشورهای منطقه برضد خطر تروریزم نقش مهمی را ایفا خواهد کرد.

معین وزارت خارجه ایران، ضمن حمایت از نشست پروسه کابل، نشست های دو جانبه و چند جانبه میان دو کشور را مهم دانست و در مورد کمیته های کاری میان افغانستان و ایران که در عرصه های مختلف جدیداً ایجاد شده است، صحبت کرد و به رئیس جمهور اطمینان داده، گفت که کار در این کمیته ها جریان دارد و بزودی روی ایجاد یک سند جامع به توافق خواهند رسید.

آقای رحیم پور، مفکوره عالی رئیس جمهور غنی و برنامه های اقتصادی موصوف را مورد ستایش قرار داد و آنرا به شمول کشور های همسایه، برای تمام منطقه مهم دانست.

در مقابل رئیس جمهور غنی از ابراز تسلیت آقای رحیم پور و اشتراک موصوف در نشست پروسه کابل تشکری کرد و ابراز آروزمندی نمود که اساس روابط بنیادی میان دو کشور به وجود آید.

رئیس جمهور غنی با اشاره به اتصال منطقه از طریق افغانستان گفت که با اتصال ایران از طریق خط آهن از مسیر افغانستان و تاجکستان به چین، تجارت در منطقه توسعه خواهد یافت و تحرک اقتصادی به وجود خواهد آمد.

همچنان رئیس جمهور بااشاره به مدیریت آب در افغانستان، گفت که افغانستان در این عرصه پیشرفت خوبی دارد و طرح های را آماده ساخته است که در آینده نزدیک عملی خواهد شد، که با تطبیق آن در مطابقت به معیار های بین المللی، راه برای مدیریت آب هموار خواهد گردید.

رئیس جمهور غنی، گروه های تروریستی را برای منطقه یک خطر و تهدید بزرگ دانست و برای دفع این تهدید بر همکاری و مبارزه مشترک بر علیه آن تاکید نمود.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=2128