رهایی ۲۳۵ گروگان غیرنظامی در میرزاولنگ سرپل

مقام های محلی از رهایی ۲۳۵ گروگان غیرنظامی در میرزاولنگ سرپل ازاسارت طالبان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ مقام‌های محلی در ولایت سرپل می گویند:گروه طالبان ۲۳۵ غیرنظامی در اسارت را پس از مذاکرات موی سپیدان و والی این ولایت با شورشیان رها کرده است.

سخنگوی والی سر پل صبح امروز در با مصاحبه بی بی سی گفت:بعداز آزادی تعدادی از اسیران در میرزاولنگ و به گفته شاهدان عینی که به مرکز ولایت سر پل رسیده اند ،میگوید: عمق فاجعه میرزاولنگ ولایت سرپل به مراتب بیشتر از آن است که تا به حال ما با رسانه شریک ساختیم.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=5990