کمیسیون مستقل انتخابات را از وجود متقلبین پاک می کنیم

انتخابات ولسى جرگه و شوراهاى ولسوالى

رهبران کمیسیون مستقل انتخابات می گویند براى جلب اعتماد مردم، این کمیسیون از وجود افرادى که در تقلب انتخابات هاى گذشته دست داشته اند، پاک خواهدشد.

به گزارش خبرگزاری صنا به نقل از خبرنامۀ مطبوعاتى شوراى عالى احزاب جهادى و ملى، درنشستى که میان اعضاى رهبرى کمیسیون مستقل انتخابات و رهبرى و مسئولین این شورا برگزار شد، روى برگزارى انتخابات ولسى جرگه و شوراهاى ولسوالى گفتگو گردید.

عباس بصیر ؛ رییس دارالانشاى شوراى عالى احزاب جهادى و ملى افغانستان و مشاور ارشد رییس جمهور گفت: ایجاد کمیته نظارت از پروسه هاى مختلف انتخاباتى، تغییر سیستم انتخاباتى، رعایت قانون در عزل و نصب کمیشنران، ایجاد مراکز رایدهى در تاسیسات عام المنفعه با نظرداشت دسترسى مردم به آن، ترتیب فهرست راى دهندگان، برکنارى کارمندان متهم به تقلبات انتخاباتى، رعایت بیطرفى در استخدام و برگزارى انتخابات به موقع، از خواسته هاى اساسى شوراى عالى احزاب مى باشد.

عبدالبدیع صیاد ؛ رییس کمیسیون مستقل انتخابات، نیز در این نشست گفته است امکان برگزارى انتخابات شفاف و عادلانه، بدون حمایت و همکارى احزاب، چهره هاى سیاسى و مردم افغانستان، وجود ندارد.

موصوف، از رهبران احزاب براى ایجاد فرصت جهت دریافت نظریات آن ها در مورد انتخابات، ابراز امتنان نموده و بر ادامه چنین نشست هایى تاکید کرد.

اعضاى کمیسیون مستقل انتخابات، دراین نشست از پیشرفت امور و آمادگى ها براى برگزارى انتخابات و برنامه هاى اصلاحى در کمیسیون، به اعضاى این شورا معلومات داد و گفت که کمیسیون انتخابات؛ مستقل بوده و با حمایت احزاب، از مداخله در تصامیم رهبرى کمیسیون جلوگیرى مى کنند.

آنان گفتند که کمیسیون برنامه اصلاحات را طبق قانون روى دست داشته و براى جلب اعتماد مردم، این نهاد از وجود افرادى که در تقلب انتخابات هاى گذشته دست داشته اند، پاک خواهدشد.

اعضاى کمیسیون، اظهار داشتند که وظیفۀ اصلى کمیسیون، مدیریت انتخابات است و طرف هاى اصلى در انتخابات، احزاب و مردم افغانستان مى باشند.

پژواک به نقل از خبرنامه شورای عالی احزاب جهادی نوشت: حضرت صبغت الله مجددى ؛ رییس شوراى عالى احزاب جهادى و ملى افغانستان، حمایت قاطع این شورا را از کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد.

وى از تلاش هاى رهبرى کمیسیون مستقل انتخابات قدردانى نموده گفت که اعضاى رهبرى، متعهد به منافع علیاى کشور بوده و با موجودیت رهبرى فعلى، امید براى برگزارى انتخابات شفاف و عادلانه بیشترشده است .

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=21211