رهبری کمیسیون انتخابات از مردم عذرخواهی کرد

رهبری کمیسیون انتخابات به خاطر تاخیر در باز شدن مراکز رای دهی از همه مردم افغانستان معذرت خواهی کرد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ شیما علم سروش، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در پیامی گفته که مشکلات تاخیر در باز شدن مراکز رای دهی ناشی از مشکلات تخنیکی بوده که اکثر آن حل شده و متباقی مشکلات مراکز در حال حل شدن است.

وی از رسانه ها و مردم خواسته از این پروسه ملی و مردمی حمایت کنند و میدان را به دشمنان صلح و مردم افغانستان باز نکنند.

این در حالی است که ناظرین ستادهای انتخاباتی گزارش می دهند که اکثر محلات رای دهی در غرب کابل بسته است و بسیاری سایت ها با مشکلات تخنیکی مواجه است.

یک نامزد انتخاباتی نیز در این مورد گفته است، مراکز رای دهی در غرب کابل هنوز باز نشده و مردم بدون دادن رای در حال بازگشت به خانه هایشان می باشند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=46559