روند توزیع تذکره الکترونیکی تا پایان ماه اسد سال جاری عملاً آغاز می شود

اداره شناسنامه های الکترونیکی اعلام کرد که آمادگی لازم برای توزیع تذکره هاروی دست گرفته شده و قرار است این روند تا پایان ماه اسد سال جاری عملاً در شهر کابل آغاز شود.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ همایون محتاط رییس اداره تذکره‌های الکترونیکی بیان داشت: این اداره، ۵۵۰ کارمند را استخدام نموده و نیز پنج مرکز را به منظور توزیع آزمایشی تذکره ها در نقاط مختلف شهر کابل ایجاد کرده است.

جمهور  نوشت: آقای محتاط افزود، تمامی چالش‌های حقوقی بر سر آغاز توزیع تذکره های الکترونیکی حل شده است و هیچ گونه مانعی جود ندارد.

او خاطرنشان کرد که در ابتدای این روند، برای ۵۰۰ صد هزار باشنده کابل تذکره های الکترونیکی توزیع می شود و بعد از آن این روند به ولایت های دیگر نیز گسترش خواهد یافت.

از سوی هم، برخی از قانون گذاران، از آغاز روند توزیع تذکره های برقی استقبال نموده و آن را به فال نیک می‌گیرند.

حمیرا ایوبی یک عضو مجلس نمایندگان گفت، توزیع تذکره های برقی در شرایط جنگی افغانستان بسیار تاثیرگذار خواهد بود، زیرا به گفته وی، هیچ فرد و یا گروهی از تذکره های برقی سوء استفاده نمی توانند.

خانم ایوبی افزود که شناسنامه های برقی شفافیت را در تمامی بخش ها به وجود می آورد. از سوی دیگر، عزیزالله رفیعی رییس مجتمع شبکه جامعه مدنی نیز از تبدیل شدن مساله تذکره های الکترونیکی به به بحث قومی ابراز نگرانی دارد.

آقای رفیعی گفت، “امیدوارم که مساله تذکره های برقی به بحث قومی مبدل نشود، باید این فرصت مهیا شود تا تمام مردم افغانستان تذکره های برقی را به عنوان هویت درست و مناسب ملی دریافت کنند تا آمار دقیق نفوس کشور به دست آید”.

به گفته او، با توزیع تذکره های برقی، اسناد جعلی نیز دیگر قابل استفاده نخواهد بود. تذکره های برقی پس از سه سال جنجال های سیاسی و چالش های حقوقی، آماده توزیع به باشندگان کابل می شود.

این در حالی است که پیش از این رییس جمهور غنی طی فرمانی به اداره توزیع تذکره های الکترونیکی دستور داده است تا روند توزیع این شناسنامه ها را در مدت سه ماه آغاز کند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=4774