ریاست اجراییه تامین مصارف تیم ملی فوتبال ۱۵ سال کشور را به عهده گرفت

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه افغانستان در دیدار با اعضای تیم ملی فوتبال ۱۵ سال با توجه به مشکل‌های اقتصادی آنان گفت که بعد از این مصارف شان از سوی ریاست اجراییه پرداخت می‌گردد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ دفتر ریاست اجراییه با نشر خبرنامه‌یی می‌‎گوید، آقای عبدالله گفت که فدراسیون فوتبال افغانستان نزد فیفا اعتبار بالای دارد و تا زمان رفع مشکلات اقتصادی فدارسیون، مصارف اعضای تیم ملی فوتبال ۱۵ سال، از سوی این ریاست پرداخت خواهد گردید.

آقای عبدالله ضمن قدردانی از اعضای تیم ملی فوتبال ۱۵ سال گفت که ما آگاه هستیم، که شما تحت چه شرایط و با چه امکانات و تسهیلات به کشور و مردم تان قهرمانی آورده‌اید.

او هم چنان تاکید کرد که با وزارت معارف دربارۀ مشکل‌های بازیکنان تیم ملی فوتبال صحبت خواهد کرد تا ملی‌پوشان بتوانند که با خیال راحت و آرامش روحی به رقابت‌های بیرونی بپردازند.

در عین حال یوسف کارگر، معاون فنی فدراسیون فوتبال افغانستان گفت که قهرمانی تیم ۱۵ سال کشور در برابر کشورهای قدرت‌مند کاری آسان نبود و افزود که ملی‌پوشان توانسته اند که چهرۀ دیگر از افغانستان به جهانیان نشان بدهند.

وی از ریاست اجراییه با توجه به مداخلات سیاسون و اعضای شورای ملی در امور فدراسیون فوتبال افغانستان خواست تا جلو مداخله‌های آن‌ها را بگیرد.

آقای کارگر تاکید کرد که فوتبال نباید سیاسی گردد؛ زیرا دست‌آورد‌های تیم ملی فوتبال افغانستان وابسته به تمام مردم شهروندان کشور است.

وی در عین حال از نبود امکانات در فدراسیون شکایت کردو گفت که فدراسیون فوتبال ۱۰ درصد امکانات فدراسیون کشورهای خارجی را ندارد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=4171