ریشه تروریسم در پاکستان؛ مردم افغانستان قربانی می شوند

ناهید فرید اظهار داشت که تروریسم در منطقه به مانند درختیست که شاخه هایش افغانستان را بی ثبات کرده٬ ولی ریشه اش در پاکستان است.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ ناهید فرید عضو مجلس نمایندگان گفت که مردم افغانستان از ۲۰۰۱ تاکنون حدود نیم میلیون انسان بیگناه را در این جنگ تحمیلی قربانی داده اند.

فرید افزود که این یک جنگ نیابتیست که مردم افغانستان در خط مقدم مبارزه نه تنها برای خود بلکه برای ثبات همهء منطقه و جهان قربانی می دهند٬ در منطقهء ما اقتصاد در بسا موارد تبدیل به یک پدیده امنیت زدا شده است. تمویل گروههای تروریستی توسط کشورهای خلیج، اقتصاد جرمی، تروریسم نو، تروریسم دولتی و مواد مخدر باعث شده افراطگرایی در قالب گروه های مختلف بازتولید شو%

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=18378