رییس جمهور از تعلیق وظایف دو فرمانده کابل استقبال کرد

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان پس از برکناری گل‌نبی احمدزی، فرمانده گارنیزیون و حسن شاه فروغ، فرمانده امنیه کابل، به دادستان کل کشور دستور داده‌است تا قضایای آن‌ها را به صورت مستقلانه بررسی کند.

به گزارش خبرگزاری صنا, ارگ ریاست جمهور با نشر خبرنامه‌یی گفته‌است که آقای غنی از اقدام دادستان کل کشور مبنی بر تعلیق وظیفه فرماندهان گارنیزیون کابل و فرمانده امنیه کابل، درراستای حاکمیت قانون و تحقق مطالبات مردم، استقبال می‌کند.

در خبرنامه آمده‌است که طی یک هفتۀ کذشته آقای غنی با اعضای شورای ملی در تماس تماس بوده و پیرامون خواست‌های مردم در خصوص روی‌دادهای اخیر کابل مشورت نموده‌است که آنان نیز براین خواست تاکید داشتند.

رییس جمهور گفته‌است که دادستان کل من‌حیث یک نهاد مسؤول و مربوط، به گونۀ مستقلانه، تحقیق‌های همه‌جانبه خویش را انجام بدهد.

در عین‌ حال ارگ ریاست جمهوری از دادستان کل کشور خواسته تا نتایج کامل آن‌را هرچه زودتر با مردم شریک بسازد.

این درحالی دادستان کل در ناوقت شب گذشته در نشست خبری اعلام کرد که وظایف فرماندهان گارنیزیون و امنیه کابل بعد از تیراندازی پولیس به سوی متعرضان در تظاهرات به حالت تعلیق درآمده‌است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=2579