زنان باید رأی بدهند؛ آنها «سیاسر» نیستند

امرالله صالح: زن باید رأی بدهد٬ زن وقتی رأی داده میتواند که خودش را از القابی چون عاجزه ، سیاه سر ، کوچ ، مادر اولادها ، بوبوی فلانی و غیره دور ساخته و حق زن بودن خود را بداند.

در انتخابات قبلی متأسفانه در صد ها محل رأی دهی وقتی ما در ارتباط به ده ها هزار رأی خیالی زنان اعتراض کردیم گفتند که سیاه سر ها قبل از آغاز رسمی رأی دهی در خانه رأی دادند.

البته که این ادعا دروغ بود و رأی های خیالی و تقلبی از نام زنان استفاده شد. حالا نیز حرف ما به کمیسیون انتخابات این است که زن باید رأی بدهد و خودش رأی بدهد.

بخاطر اینکه زنها رأی بدهند باید در مراکز رأی دهی و مراکز ثبت نام رأی دهنده گان کارمندان زن حضور داشته باشند. در غیر آن بازهم امکان اینکه از نام عاجزه ، سیاسر ، کوچ و غیره صد ها هزار رأی تقلبی در صندوق ها پر شود زیاد است.

تاریخ اگر تکرار شد هم مسخره است هم غم انگیز (هم کمیدی است هم تراژیدی) . به هردویش نیاز نداریم.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=27700