زور تان ده کمر تان؛ توانایی برکناری مرا ندارید

عطا محمد نور خطاب ارگ می گوید که در صورت توافق حکومت  با جمعیت، حاضر است همین فردا از کرسی ولایت بلخ کنار برود، در غیر آن زورتان ده کمرتان بیایید برکنارم کنید.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ عطا محمد نور، والی بلخ در بین هوادارانش گفت که اگر حکومت با جمعیت به توافق برسد، والی و فرماندۀ پولیس بلخ از سوی جمعیت معرفی شوند، حاضر است فردا از کرسی ولایت بلخ کنار برود.

نور افزود که هیچ کسی دیگری را به حیث والی بلخ نمی پذیرد و اجازه وارد شدن او را به بلخ نخواهد داد.

وی تصریح کرد با تفاهمی که حکومت با شورای رهبری جمعیت اسلامی می کند، برای من قابل قبول است؛ حتا اگر بگویند که فردا از ولایت بلخ کنار برو!

در همین حال، وی خطاب به رئیس اجراییه می گوید که عبدالله عبدالله صلاحیت تعیین یک کاتب را هم ندارد. و به رهبران حکومت هشدار می دهد که آنان توانایی برکناری وی را از بلخ ندارند.

والی بلخ با بیان اینکه اکنون هم می گویم تا زمانی که توافق نکنید، توانایی برکناری من را ندارید، اظهار داشت که یگانه گزینه برای حکومت، توفق با جمعیت اسلامی است و هر گزینه دیگر کشور را به بحران می برد.

این در حالیست که یک منبع روز گذشته گفته بود که جنرال داوود به عنوان والی بلخ در قول اردوی ۲۰۹ شاهین به کارش آغاز می کند.

تنش‎ها میان عطامحمد نور و حکومت پس از آن بالا گرفتند که رییس جمهور ۲۵ روز پیش، آقای نور را از ولایت بلخ برکنار کرد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=18260