سازمان ملل ۱۵۰ میلیون دالر به افغانستان کمک کرد

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، ۱۵۰ میلیون دالر را به دولت به هدف بهبود وضعیت شهروندان کشور کمک کرده‌است.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ توافق‌نامۀ کمک ۱۵۰ میلیون دالری ملل متحد در نشستی میان مصطفی مستور، وزیر اقتصاد و اندیانا بانجی، نمایندۀ صندوق جمعیت سازمان ملل متحد(( UNFPA در کابل به امضا رسید.

قرارست، پول کمکی سازمان ملل متحد در بخش‌های نفوس، دموگرافی، خدمات صحی، کاهش خشونت‌های جنسی و عرضۀ خدمات برای جندر و ظرفیت‌سازی جوانان به مصرف برسد.

مصطفی مستور، وزیر اقتصاد کشور در نشست امضا توافق‌نامه گفت که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد فعالیتهای خویش را در چارچوب پلانهای عملی ۵ ساله تنظیم نموده که چهارمین پلان عمل آن ( ۲۰۱۵_۲۰۱۹) با هزینه ۸۲ میلیون دالر می‌رسد.

آقای مستور افزود که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۷ میلادی، ۱۹ را در بخش‌ بهبود وضعیت شهروندان افغانستان به مصرف رسانیده که نتایج آن رسیده‌گی به ۷۸۰۰ ولادت، عرضه خدمات صحی برای ۳۵۰ هزار، آموزش تخصصی برای ۱۸۰ کارمند صحی می‌باشند.

از سوی‌هم ریس صندوق جمعیت سازمان ملل در افغانستان گفت که با امضای این توافق‌نامه، نهادش به ادامه هم‌کاری‌های خود در خصوص عرضه خدمات صحی، دموگرافی و ظرفیت سازی تعهد می‌نماید.

در عین حال، فرخنده‌ زهرا نادری، مشاور ارشد رییس جمهور در امور سازمان ملل متحد ضمن قدردانی از آن نهاد، گفت کمک‌های به موقع آنان توانسته که تغییرات مثبت را در زنده‌گی شهروندان افغانستان ایجاد نماید.

مشاور رییس جمهور جمهور غنی از سازمان ملل متحد خواست تا کمک‌های‌شان را بیش‌تر متمرکز به آن از بخش‌های نماید که شهروندان افغانستان به آن ضرورت دارند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=22075