سرور دانش مطالبات قوم سادات و برخی اقوام دیگر را پیگیری می‌کند

شماری از نمایندگان اقوام مختلف کشور قبل از ظهر روز شنبه با سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور دیدار و مطالبات شان را از حکومت وحدت ملی با وی درمیان گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صنا، در این دیدار سیدمحمدعلی جاوید به نمایندگی از دیدار کنندگان، مطالبه اقوام سادات، قرلُق، بیات، تیموری، قبچاق، خلیلی، مغول و غوری را مبنی بر ذکر نام اقوام یاد شده در تذکره الکترونیکی، مطرح کرد.

آقای جاوید، تأکید کرد که بسیاری از اقوام ذکر شده، در حکومت های گذشتۀ افغانستان با هویت قومی خودشان تذکره دریافت کرده اند و تقاضای شان از حکومت وحدت ملی این است که این رویه همچنان ادامه داشته باشد.

وی افزود که باقی اقوامی که درخواست ذکر هویت مستقل را در تذکره الکترونیکی دارند، حکومت می تواند با ایجاد یک کمیسیون آن را بررسی و در زمینه تصمیم بگیرد.

متقابلا سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، تأکید ورزید که شناسایی هویت یکی از ارکان اصلی حقوق بشری افراد است و در همه کشورها از جانب حکومت ها در نظر گرفته شده و طبق قانون تطبیق می گردد.

معاون رئیس جمهور تعدد اقوام را سرمایه اجتماعی و نماد تنوع در افغانستان خوانده افزود که با حفظ تکثر و گوناگونی اقوام مختلف کشور، می بایست یگانگی وانسجام اجتماعی میان مردم افغانستان تقویت گردد.

دانش شناسایی تنوع قومی را در قانون اساسی بعنوان نقطه قوت این قانون یاد کرد و بر تطبیق عادلانه و یکسان ارزش های قانون اساسی تأکید ورزید.
در اخیر معاون رئیس جمهور با اشاره به مطالبات دیدار کنندگان، وعده سپرد که پیشنهادات آنان را پیگیری خواهد کرد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=31750