سیاست‌بازی در نهاد‌های امنیتی و دفاعی ممنوع است

رئیس جمهور غنی با تأکید به تأمین امنیت انتخابات اظهار داشت که  انتظار دارد، تا تدابیر جدی به هدف تأمین امنیت برگزاری انتخابات گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ رئیس جمهور غنی در دیدار با فرماندهان نظامی و به مناسبت آغاز عملیات نصرت گفت که با تجربه از عملیات خالد، عملیات نصرت را بهبود بخشند.

غنی به نظامیان کشور از برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آینده نیز یادآور شده و افزود که تدابیر جدی به هدف تأمین امنیت برگزاری انتخابات گرفته شود.

آقای غنی در نشست امروز نیز تاکید کرد که ارتش و نهادهای امنیتی و دفاعی کشور جای سیاست نیست و او به هیچ کس اجازه چنین کاری را نخواهد داد.

در این نشست رییس جمهور بر اهمیت امنیت شهرها نیز تاکید کرده افزود که باید برای هر شهر پلان امنیتی مشخص تنظیم شود.

رییس جمهور همچنان به مسوولان دستور داد تا در زمینه‌ی ترفیع سربازان و افسرانی که در خط اول جنگ در روستاها مصروف دفاع از مردم و تمامیت ارضی اند، توجه جدی کنند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=23656