سیاست‌های نادرست رهبری نظام باعث بروز شکاف میان مردم افغانستان شده است

معاون اول ریاست جمهوری گفته که سیاست‌های نادرستی که رهبری نظام در برابر اقوام کشور در پیش گرفته، سبب بروز تنش و درز میان مردم افغانستان شده و شیرازه وحدت و دوستی در میان مردم ما را لطمه زده و متزلزل ساخته است.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ دفتر مطبوعاتی جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری با نشرخبرنامه ای گفته است که جنرال دوستم روز گذشته (جمعه ۱۳ اسد) در اقامت گاهش در شهر انقره ترکیه با انوارالحق احدی رهبر جبهه ملی نوین افغانستان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که در آن باتور دوستم رییس حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و مولوی عبدالرحمن رحمانی وکیل و نماینده مردم ولایت بلخ در مجلس نمایندگان نیز حاضر بودند، پیرامون اوضاع در کشور و منطقه بحث و گفتگو صورت گرفت.

جنرال دوستم در این دیدار گفت:” نگران وضعیت نابسامان کشور عزیزم هستم و برای آوردن بهبودی در اوضاع افغانستان اندیشه می کنم و تلاش می ورزم”.

وی، وضعیت امنیتی در کشور را قابل تأمل دانسته گفت که نبود راهکار مناسب در نهاد‌های امنیتی و ناهماهنگی در این زمینه، سبب شده است که اوضاع روبه وخامت نهاده و ثبات در کشور را آسیب برساند.

در خبرنامه دفتر جنرال دوستم آمده:” در این دیدار هر دو طرف سیاست‌های ناکارآمد و ناسنجیده رهبری حکومت را انتقاد کرده یاد آور شدند که این سیاست ها سبب بروز بحران بی اعتمادی در میان مردم شده و مردم را از کنار نظام دور ساخته است”.

خبرنامه افزوده:”هردو طرف بر در پیش گیری سیاست روشن و مشخصی در قبال دشمن، و آوردن اصلاحات در رهبری نهاد های امنیتی، و برخورد قاطع با دشمن تأکید کرده خاطر نشان کردند که ادامه وضعیت جاری در افغانستان، اطمینان خاطر دوستان بین المللی ما را در مورد پیشرفت اوضاع و آینده کشور خدشه دار می کند”.

هردو طرف تایید کردند که سیاست های نادرستی که رهبری نظام در برابر اقوام کشور در پیش گرفته است، سبب بروز تنش و درز میان باشندگان افغانستان گردیده و شیرازه وحدت و دوستی در میان مردم ما را لطمه زده و متزلزل ساخته است.

آنان همچنان تاکید کردند که ثبات و صلح در افغانستان زمانی بخوبی برقرار شده می تواند که وحدت ملی و همبستگی ملی در میان باشندگان آن اعاده گردد و این وحدت در جهت تأمین صلح و قطع جنگ در کشور سمت و سو داده شود.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=5798