اشرف غنی: منفعت پروژه های بزرگ به تمام کشورهای منطقه می رسد

رییس جمهوری غنی در دیدار با رشیدمرادوف وزیر امور خارجۀ ترکمنستان گفت که منفعت پروژه های بزرگ به شمول پروژه انتقال برق از ترکمنستان به پاکستان از طریق افغانستان به تمام کشورهای منطقه خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صنا، رشید مرادوف وزیر امور خارجۀ ترکمنستان در این دیدار که دیروز چهارشنبه ۱۶ عقرب در قصر گل‌خانۀ ارگ برگزار شد، به نمایندگی از حکومت و مردم ترکمنستان، از برگزاری موفقانۀ انتخابات ولسی جرگه به حکومت و مردم افغانستان تبریک گفت.

وزیر امور خارجۀ ترکمنستان از پروسۀ صلح تحت رهبری و مالکیت افغان ها حمایت کرد و پروژه های بزرگ افغانستان و ترکمنستان و همکاری های دو کشور را در امنیت، ثبات و زندگی مرفه مردم مفید دانست. وی افزود که کشورش در بخش پروژه های منطقوی به همکاری های بیشتر آماده است.

آقای غنی، از ترکمنستان منحیث دوست و شریک خوب افغانستان یاد کرد و نقش آن کشور را در تحرک پروژه های بزرگ و تامین ثبات منطقوی مهم خواند. وی افزود که منفعت پروژه های بزرگ به شمول پروژه انتقال برق از ترکمنستان به پاکستان از طریق افغانستان به تمام کشورهای منطقه خواهد رسید.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 1 = 1

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=47981