تاثیر منفی تحریم های ایران بر بازار افغانستان

معاون اتاق تجارت و صنایع کشور از تاثیر تحریم های ایران بر بازارهای تجارتی افغانستان خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع به آزادی گفت: ایران یکی از بزرگترین شرکای تجارتی افغانستان است.

موصوف در ادامه افزود: تحریم ایران بر اقتصاد افغانستان ارتباط مستقیم دارد.

این در حالی است که این مسئول اتاق تجارت و صنایع نگران افزایش تجارت غیرقانونی از طریق مرز افغانستان با ایران است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=42080