سید حامد گیلانی به دنبال چیست؟

پس از واکنش های تند در برابر گفته های سید حامد گیلانی رئیس حزب معاذ ملی٬ اکنون یکی از رهبران جهادی می گوید اینکه سید حامد گیلانى گفت که بزرگان طالبان در افغانستان هستند نه خطاى زبان بود و نه غیر عمدى٬ بلکه براى راضى ساختن پاکستان براى همکارى در کشیدن طالبان به پروژه ى صلح بر زبان آورد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ «رحمت الله نبیل» رئیس پیشین امنیت ملی چند روز قبل گفته بود که سید حامد “گیلانی” چندمین بار است که یکى از مسؤولان خطرناک شبکه حقانى را به اسم “شیرخان” از اسلام آباد پاکستان به کابل توسط وسایط نقلیه خود انتقال داده با همکارى و هدایت مستقیم یک تن از افراد کلیدى حکومت وحدت ملى زمینه ملاقات هاى شخص مذکور را همراه “أنس حقانى” فراهم، و در تفاهم با یکتعداد از افراد و أشخاص دولتى در صدد رهایى “أنس حقانى” هستند.

نبیل افزوده بود که حرف هاى اخیر گیلانى حرف هاى تازه نیست، بلکه بار ها نظامیان و اعضای استخبارات پاکستان نیز جهت اغفال اذهان جامعه بین الملل چنین اظهاراتى داشته اند، تنها اینبار خواستند تا با توجه به وضعیت جاری در افغانستان، همان اظهارات را از حنجره پیر سید حامد “گیلانى” به گوش جهانیان برسانند.

اما «سید محمد علی جاوید» رئیس حزب حرکت اسلامی آزاد افغانستان می گوید که ادعای حامد گیلانی برای به میز مذاکره کشانیدن طالبان یک پروژه آنی و خلق الساعه نیست٬ بلکه ریشه های عمیق دارد.

جاوید می گوید که بى شک در پشت پرده ى این پروژه، امریکایى ها، پاکستانى ها، و دولت افغانستان قرار دارند٬ اینکه سید حامد گیلانى گفت که بزرگان طالبان در افغانستان هستند نه خطاى زبان بود و نه غیر عمدى. بلکه براى راضى ساختن پاکستان براى همکارى در کشیدن طالبان به پروژه ى صلح بر زبان آورد.

وی تصریح کرد که پاکستانى ها از فشار امریکا به ستوه آمده اند و مى خواهند به نحوى آبرومندى حمایت خود را از گروه هاى تروریستى به ویژه طالبان و شبکه ى حقانى بردارند و دوباره رابطه ى خود را با امریکا ترمیم کنند٬ زیرا پاکستان نمى تواند الترناتیف و بدیلى براى امریکا به نفع خود بیابد.

رئیس حزب حرکت اسلامی آزاد افغانستان اظهار داشت که خانواده گیلانى در میان مردم از اعتبار روحانى و معنوى برخوردار است و سید حامد گلانى بهترین گزینه براى پاکستانى ها، امریکایى ها و دولت افغانستان است. لذا این حرکت علىرغم برخى از مخالفت ها به پیش خواهد رفت و اولین نشانه ى مثبت آن، آزاد ساختن ١۴ تن از افسران اردوى افغانستان توسط طالبان است که به خانواده هاى خود پیوستند و مى توان گفت که طالبان با این عمل خود براى ایجاد صلح چراغ سبز نشان داده اند٬ در حالیکه شوراى عالى صلح با مصرف ملیون ها دالر تا کنون نتوانسته است چنین گامى بردارد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=18434