شاخه بری وزارتخانه ها توسط حکومت

امرالله صالح: وزارت خانه های را که به “غیر خودی ها” داده اند و یا می دهند چنان شاخچه بری و پوست می کنند که وزیر باقی می ماند و سرگردانی هایش.

امروز خبر شدم که شاخ بزرگ یکی دیگر از وزارت خانه ها را که وزیرش هنوز رأی تایید ولسی جرگه را بدست نیاورده٬ بریدند و مستقل ساختند.

این وزارت نیز به غیر خودی رسیده است. یکی از مشخصه های حکومت های فرومانده و درحال رکود این است که تشکیلات و ساختار حکومتی را گسترش می دهند و فربه می سازند و فکر می کنند فربه سازی تشکیلات مشکلات را حل می سازد و یا نفوذ و تسلط گروه حاکم را بر ادارات کوچک شده بیشتر و مستقیم می سازد.

این نوع رفتار بیشتر ناشی از ترس و حس اضطراب است٬ نه بصیرت و دیدگاه برای حکومت داری برتر. درین جای شک نیست که ساختار اداری افغانستان نیاز شدید به اصلاح دارد٬ ولی سوال اینجاست که این به اصطلاح اصلاحات چرا تنها و تنها در پنجا فیصد غیر خودی صورت می گیرد؟ چرا صرفاً این پنجاه فیصد زیر این بهانه و آن بهانه هر روز قیچی می شود؟ مگر ادارات داده شده به خودی ها با معیار های بلند کار می کنند؟ به هیچ صورت و البته که نه .

زعمای فرومانده وقتی از کنترول زیر دستان خود عاجز می آیند اداره موازی ایجاد می نمایند ، از مراوده با وزیر ابا می ورزند ، زیر دستان او را به عدم اطاعت تشویق می کنند ، وزیر و یا مامور با صلاحیت زیر هدف را تجرید می کنند ، در اداره شق و نفاق قومی و گروهی به وجود می آورند و با این رفتار فکر می کنند که برای خود جایگاه ایجاد می کنند٬ در حالیکه این نوع رفتار نشانه های واضح و آشکار از ناکامی و فرومانده گی است.

چون تعداد ادارات به حاشیه رفته در حکومت وحدت ملی زیاد است من از اسم بردن آنها ابا می ورزم. در جهان معاصر و در مدیریت و رهبری نوین هیچ مثال و نمونه ای که در آن نفاق افگنی نتیجه داده باشد و ملت ها را به سعادت و رستگاری نسبی در این دنیا رسانده باشد وجود ندارد.

به هرحال اینجا این خاک زیبا و دل انگیز با مردمان بدبخت و بد نیت افغانستان نام دارد جایی که در موزیم هایش داستان زنده گی از صد ها سال قبل و هزاران سال قبل به نمایش گذاشته می شود گویی برای صد ها سال زنده گی و تحول متوقف بوده و چیزی نو برای نمایش نیست.

اگر شما موزیم و آثار خانه ای از زنده گی معاصر در افغانستان سراغ دارید برایم بگویید که سر بزنم.

این در حالیست که رئیس جمهور غنی طی فرمانی معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف را یک اداره مستقل اعلام کرد و این اداره روز گذشته به فعالیت خود آغاز کرد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=31311