آزادسازی کامل ولسوالی تیوره ولایت غور از تصرف طالبان

مطالب پربازدید