صلح در افغانستان؛ موضوعی که مورد بحث خاورشناسان آسیای میانه قرار گرفت

مسکو دو روز پیش میزبان نشست منطقه یی با اشتراک خاورشناسان و دانشمندان آگاه با مسایل منطقه یی آسیای میانه بود.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ این نشست به میزبانی مرکز «لیو گومیلو» با اشتراک دانشمندان و خاورشناسان از کشورهای افغانستان، روسیه، قزاقستان، قرغزیستان و تاجیکستان برگزار شده بود.

در این نشست یک روزه خاورشناسان به این باور شدند که هیچ راهبردی نمی تواند در افغانستان صلح را تأمین کند مگر این که نقشه راه روسیه برای صلح افغانستان در نظر گرفته نشود.

افزون بر آن آگاهان مسایل آسیای میانه گفته اند که نشست پروسه کابل و تاشکند٬ پیامد چندانی برای تأمین صلح در افغانستان نخواهد داشت.

«پاول زاریفولین» رییس مرکز لیو گومیلو می گوید: « هرچند که در مرحله دوم نشست کابل اشرف غنی از طالبان خواست بدون هیچ گونه پیش شرطی به روند صلح بپیوندند٬ وی آماده است این گروه را به حیث یک گروه سیاسی بشناسد٬ اما تا هنوز هیچ نتیجه ی از آن به دست نیاورده است و باید گفت که طالبان هرگز صلح نخواهند کرد.

در کنار آن در قطعنامه ی نشست تاشکند توافق شد که روند صلح افغانستان باید توسط شهروندان این کشور نهادینه شود «اداره ی ترامپ نیز به این موضوع توافق کردند» و طالبان نیز به حیث یک گروه سیاسی شناخته شوند.

در عین حال شماری از اعضای پارلمان افغانستان به این باورهستند که کشورهای آسیای میانه طالبان را برای مبارزه در برابر داعش استفاده می کنند.»

از سوی هم «لسیا کاراتیفا» دانشمند پژوهش های بنیاد، انستیتوت مطالعات راهبردی قزاقستان در مورد تهدیدهای دایمی هراس افگنی می گوید: «حالا یکی از عناصر اصلی راهبرد القاعده انتقال فعالیت های هراس افگنان به فضای معلوماتی است٬ در نتیجه ما گواه افزایش فعالیت های نامأنوس هراس افگنی هستیم و همچنان گواه این هستیم که هراس افگنی در درون خانه های ما رشد کرده است.

وی افزود که انفجار خود در یک منطقه ی ملکی غیر نظامی. ساختار چتر گونه ی این شبکه به گونه ی جبری سهامی شده است. در واقع این فرصت میدهد که به گونه ی مشخص از مردم محلی برای این اهداف استفاده شود. در واقع جامعه ی جهانی گواه چهره ی جدید فعالیت های پروپاگند گروه های هراس افگنی و خشونت افراط گرایان است. کسانی که در پشت این پروپاگند هستند، از ایدلوژی های متفاوت استفاده می کنند، آنان از گروه های مختلف و کانال های گونه گون برای نشر پیام شان استفاده می کنند.

در این نشست «عمر ناصر» رییس مرکز تحقیقات افغانستان نوین می گوید: «افغانستان باید راه جدید تقسیم قدرت را در پیش گیرد. از این رو چند گزینه توسط سیاستمداران افغانستان پیشنهاد گردیده است. نخست باید قدرت بیشتر به نخست وزیر در کشور داده شود، زیرا اکنون بیشترین قدرت را رییس جمهور در دست دارد. گزینه ی دیگر تقویت پارلمان است. و بیشتر از هر مورد دیگر برخی از سیاستمدارن موضوع فدرالی شدن را مطرح می کنند.»

در این نشست مبارزه با قاچاق مواد مخدر، جلب همکاری های منطقه یی برای پایان بحران افغانستان و همچنان تقسیم قدرت به تمامی اقوام افغانستان مورد بحث قرار گرفت در پایان این نشست انا دکورولیوسکایا مسؤول پایگاه انترنتی لوی گومیلو از تمامی آگاهان و خبره گان افغانستان خواست تا سرنوشت آسیای میانه را به دوش بگیرند.

صلح در افغانستان؛ موضوعی که مورد بحث خاورشناسان آسیای میانه قرار گرفت پاول زاریفولین همکاری های منطقه یی نشست کابل نخست وزیر مبارزه با قاچاق مواد مخدر لسیا کاراتیفا عمر ناصر طالبان رییس مرکز لیو گومیلو رئیس مرکز تحقیقات افغانستان دانشمند پژوهش های بنیاد، انستیتوت مطالعات راهبردی قزاقستان بحران افغانستان اشرف غنی آسیای میانه   صلح در افغانستان؛ موضوعی که مورد بحث خاورشناسان آسیای میانه قرار گرفت پاول زاریفولین همکاری های منطقه یی نشست کابل نخست وزیر مبارزه با قاچاق مواد مخدر لسیا کاراتیفا عمر ناصر طالبان رییس مرکز لیو گومیلو رئیس مرکز تحقیقات افغانستان دانشمند پژوهش های بنیاد، انستیتوت مطالعات راهبردی قزاقستان بحران افغانستان اشرف غنی آسیای میانه   صلح در افغانستان؛ موضوعی که مورد بحث خاورشناسان آسیای میانه قرار گرفت پاول زاریفولین همکاری های منطقه یی نشست کابل نخست وزیر مبارزه با قاچاق مواد مخدر لسیا کاراتیفا عمر ناصر طالبان رییس مرکز لیو گومیلو رئیس مرکز تحقیقات افغانستان دانشمند پژوهش های بنیاد، انستیتوت مطالعات راهبردی قزاقستان بحران افغانستان اشرف غنی آسیای میانه

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=27759