طالبان تهدید کرد/ برق کابل قطع می شود

گروه طالبان تهدید کرده است که اگر جریان برق در مناطق زیر اداره آنان در قندوز و بغلان وصل نشود، برق کابل را قطع خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ گروه طالبان با نشر اعلامیه‌ای ادعا کرده اند که حکومت در مناطق زیر تسلط این گروه از فراهم آوری سهولت‌های آموزشی، برق، صحت و سایر خدمات جلوگیری می‌کند.

در این اعلامیه ای همچنان طالبان مدعی شده اند که حکومت جریان برق را به برخی ساحات ولایت‌های قندوز و بغلان، که گویا زیر سلطه آن گروه است، قطع کرده است.

ولسوالی‌های چاردره و گل تیپه قندوز و دهنه غوری و عمرخیل ولایت بغلان، ساحاتی است که به گونه مشخص در اعلامیه طالبان از آن یاد شده و گفته شده است که جریان برق این ساحات یا قطع بوده یا هم قطع و وصل می‌شود.

گروه طالبان هشدار داده است که اگر جریان برق در مناطق زیر اداره آنان در قندوز و بغلان وصل نشود، برق کابل را قطع خواهد کرد.

این گروه همچنان هشدار داده که اگر برنامه های توسعه و بهداشتی به گونه متوازن در مناطق زیر اداره طالبان از سوی حکومت اجرا نشود، حکومت را با چالش های فراوانی روبرو خواهد کرد.

این ادعاها و هشدارها از سوی طالبان در حالی مطرح می‌شود که این گروه بارها به تاسیسات عامه المنفعه حمله کرده و با ماین گذاری و انفجارها تاکنون ده‌ها پل، پلچک، مکتب، کلینک و … را تخریب کرده اند.

تنها در دو سال گذشته، طالبان چندین پایه برق در ولایت‌های قندوز و بغلان را تخریب کرده‌اند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=24746