طراح اصلی کشتار قندهار به پاکستان فرار کرده است

حاجی آغا لالی دستگیری معاون والی قندهار در امور اجتماعی از فرار یکتن از طراحان اصلی رویداد قندهار، با خانواده اش به پاکستان خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ این حمله دو روز پیش، حوالی ساعت چهار عصر (۲۶ میزان) در مقام ولایت قندهار، از سوی محافظ والی انجام شد.

طی این حمله جنرال عبدالرازق قوماندان امنیۀ قندهار، جنرال عبدالمومن حسین خیل و سلیم انگار تصویربردار رادیو تلویزیون ملى قندهار کشته شدند و به شمول والی، شماری دیگر مجروح شدند.

حاجی آغا لالی دستگیری، به تاریخ ۲۸ میزان گفت که طراحان اصلی این رویداد، دو تن بودند که در تشکیل محافظین والی اجرای وظیفه می کردند که یک مهاجم بعد از انجام حمله بالفعل کشته شد و یک تن دیگرش فرار کرده است.

موصوف علاوه کرد معلوماتى که در نتیجه تحقیقات و بازرسی پیرامون این رویداد به دست آمده نشان می دهد که طراح اصلی این رویداد، بصیراحمد نام دارد و باشنده ناحیه چهارم شهر قندهار می باشد که در صف محافظین والی اجرای وظیفه می کرد.

نامبرده گفت که فرد متذکره، ده یا پانزده روز پیش خانواده اش را به پاکستان انتقال داده و خود نیز درهمان روز، نیم ساعت قبل از جلسه فرار کرده است.

دستگیری گفت: بصیراحمد که منحیث محافظ والی ایفای وظیفه می کرد، حدود یک ونیم ماه پیش شخص مهاجم را که نامش گلبدین وانمود شده، به اعتبار خود که گویا خواهرزاده اش است، منحیث محافظ والی به وظیفه استخدام کرده بود.

به قول وی، دراین مدت شخص مذکور به اندازه یى اعتبار کسب کرده بودکه به صفت پهره دار دروازه نهایی مقام ولایت توظیف شده بود.

موصوف علاوه کرد که این شخص بصیراحمد نام، روز پنجشنبه از آغاز نشست نیم ساعت قبل، به این بهانه اجازه گرفت و رفت که گویا در خانه مریض شدید دارد.

لالی گفت معلومات به دست آمده نشان می دهد که نامبرده، به اسرع وقت خود را به ساحه طالبان رسانده و سپس به پاکستان فرار کرده است.

به قول وی، بعد از پایان جلسه؛ والی، قوماندان امنیه، رییس امنیت ملی و مسئولین دیگر در ساحه عقبی مقام ولایت، منتظر هلیکوپتر بودند و جنرال سکات میلر قوماندان عمومی ناتو را مرخص می کردند، که فرد متذکره کارتن های انار را به محل آورد و همزمان بر جنرال عبدالرازق قوماندان امنیه و سپس به سوی دیگران شلیک کرد.
کارتن های انار طور تحفه به قوماندان ناتو داده می شد.

به اساس معلومات نامبرده؛ یک مرمی بر قلب، دیگرى در ناحیه شکمش و دو مرمی به پاهای قوماندان امنیه اصابت نمود، که حین انتقال به شفاخانه میرویس جان داد.

دستگیری گفت سلیم انگار تصویربردار رادیو تلویزیون ملی قندهار، حین حمله؛ با دست تهی به مهاجم حمله نموده، که وی نیز با ضرب گلوله در ساحه رویداد کشته می شود.

موصوف افزود که سلیم انگار بااین اقدام خود، به شمول والی زندگی اکثر افراد موجود درصحنه را نجات داد؛ سربازان موجود در ساحه مهاجم را موردتیراندازی قرار دادند و نامبرده را جا به جا کشتند.

وی گفت که قربانیان این حمله، جنرال عبدالرازق قوماندان امنیه، جنرال عبدالمومن حسین خیل رییس امنیت ملی و سلیم انگار تصویربردار رادیو تلویزیون ملى می باشند.

زلمی ویسا والی قندهار، عزیزاحمد عزیزی سخنگوی وی، جنرال نبی الهام قوماندان زون ۴۰۴ میوند و جنرال امام نظر بهبود قوماندان قول اردوی ۲۰۵ اتل مجروح شدند.

موصوف تذکر داد که دراین حمله، به سربازان افغان تلفات و جراحات وارد نشده؛ اما سه سرباز خارجی زخمی شده اند.

معاون والی گفت: چنین وانمود می شود که آنان به انتظار همچو یک فرصت بودند تا همه مسئولین یکجا باشند و بر آنها حمله کنند؛ زیرا قوماندان امنیه بسا اوقات تنها به ولایت می آمد و برای مدت طولانی، با والی پیرامون موضوعات مربوط بحث می کرد.

موصوف گفت که در پیوند به این حمله، به شمول مولاداد مسئول محافظین والی، سه محافظ بازداشت شده و برای تحقیقات بیشتر به کابل انتقال یافته اند.

نامبرده افزود که متنفذین و سران قومی قندهار، از معصوم ستانکزی خواسته اند که تادین خان برادر جنرال عبدالرازق را منحیث جانشین وی تعیین نماید.

شاید مسئولین مرکزی در مورد مصروف مشوره دهی باشند؛ اما تاکنون در مورد اعلان رسمی صورت نگرفته است.

دستگیری گفت که قرار است رییس جمهور به قندهار سفر کند؛ تا در مراسم فاتحه قوماندان امنیه و دیگران اشتراک ورزد و از مجروحین رویداد نیز دیدن نماید.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 − 7 =

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=46663