طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس از سوی سناتوران تایید شد

سناتوران طرح تعدیل ماده ۶ قانون ثبت احوال نفوس را در نشست عمومی خود تایید کردند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ طبق فرمان تقنینی رئیس جمهوری و تعدیلات انجام‌شده قرار بود که در شناسنامه‌های الکترونیکی شهروندان کشور، در کنار واژه “افغان”، واژه‌های “ملیت” و “زبان” نیز ذکر شوند.

سناتوران در حالی این فرمان را تایید کرده اند که پیش از این، این قانون از سوی مجلس نمایندگان رد شده بود. مطابق فیصله پارلمان؛ اما قرار است شناسنامه‌های الکترونیکی، مطابق به حُکم مصوبه قبلی -درج نام افراد بدون درج واژه ملیت و قومیت شان- توزیع شوند.

پیش از این، یکی از موارد جنجالی در مورد شناسنامه‌های جدید، اختلاف نظر در مورد درج نام ملیت مختلف شهروندان کشور بود، شماری تاکید داشتند که نام ملیت‌ها در این شناسنامه‌ها درج شود، در حالیکه شماری دیگر تاکید می‌کردند که برای همه شهروندان تنها واژه “افغان” بکار برده شود.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=13247