عطا محمد نور: کمیسیون مستقل انتخابات با ترکیب کنونی قابل پذیرش نیست

عطامحمد نور می گوید که کمیسیون مستقل انتخابات با ترکیب کنونی قابل پذیرش نیست و باید اصلاحات در این نهاد بوجود آیند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ عطا محمد نور که پس از چاشت امروز در میان هوادارانش در مزارشریف سخن می زد، از آن چه که سیاسی بودن ترکیب کمیسیون مستقل انتخابات می داند به شدت انتقاد کرد و گفت که اگر انتخابات آینده با ساختار کنونی کمیسیون مستقل انتخابات برگزار شود، نتیجۀ آن «منفی» خواهد بود.

والی برکنار شدۀ بلخ که همچنان به دفتر کارش می رود، از روند کنونی گزینش والی ها نیز انتقاد می کند.

وی با استناد به قانون اساسی، می گوید که باید والیان و شهرداران در کشور انتخابی باشند و حکومت باید به این امر تمکین کند.

عطامحمد نور، همچنان پیشنهاد می کند که ولایت ها به واحدهای بودجه یی مستقل تبدیل شوند و این کار برای تأمین عدالت در کشور کمک می کند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=17893