غنى و عبدالله با هم در نشست سران ناتو اشتراک می کنند

رییس جمهور غنی و داکتر عبدالله رییس اجرایی کشور ، باهم در نشست سران ناتو، که به تاریخ ۲۰ و ۲۱ سرطان، در بروکسل پایتخت بلجیم برگزار می شود اشتراک خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ زمیرمان نماینده ملکی سازمان ناتو در افغانستان، هفتۀ گذشته با داکترعبدالله دیدار نمود و از وی دعوت کرد تا در نشست متذکره اشتراک کند.

ریاست اجراییه و سازمان ناتو، هردو اشتراک داکتر عبدالله را دراین نشست تایید نموده اند.

ازجانب دیگر، یک منبع دفتر مرکزی سازمان ناتو در بروکسل گفت که آنها از رییس جمهور نیز دعوت به عمل آورده اند.

شاه حسین مرتضوى معاون سخنگوى رییس جمهور اشتراک اشرف غنی در این نشست را تایید کرد.

موصوف این کنفرانس را مهم دانسته گفت، که حکومت افغانستان براى این کنفرانس پلان خوبى برابر کرده است.

در نشست سران ناتو، به شمول ۲۹ کشور عضو و متحدین این سازمان، رؤسای جمهور، نخست وزیران و وزاری امورخارجۀ ۴۱ کشور اشتراک خواهند ورزید.

روز سوم این نشست، برای افغانستان اختصاص داده شده که طی آن، ناتو پیرامون ماموریتش در افغانستان، فیصله خواهد کرد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=36591