غنی: اکنون زمان پایان دادن به جنگ و بحران چهل ساله است

رئیس جمهور غنی می گوید که اکنون فرصت برای پایان دادن جنگ و بحران چهل ساله است، اما حمله بالای وحدت، تمدن، وحدت مذهبی و بالای تاریخ ما ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ رئیس جمهور غنی در برنامه تجلیل از هفته شهید گفت که بیایید بپذیریم و مشترکاً به این اجماع برسیم که جهاد و شهادت از افتخارات مشترک ما است و همه به یکصدا قبول کنیم که ملت عظیم ما به این افتخارات سهم داشتند. هرگاه این واقعیت را از دل بپذیریم، پس نیاز است که این را هم قبول کنیم که ما از خانواده های شهدا، مجروحین و معلولین خود خاصتآ از نیروهای امنیتی و دفاعی ما قرض دار هستیم.

غنی افزود که اکنون این به یک رسم مبدل شده است که از مقام شهدا در یک هفته یا یک روز تجلیل نماییم، اما دیدگاه و هدف ما فقط برای تجلیل یک هفته یا یک روز به دست نمیاید. بیایید دیدگاه مانرا به اقدامات منظم مبدل سازیم تا اینکه یک حرکت مثبت ایجاد گردد و از این جهت ما نیاز به یک بحث ملی داریم.

وی تصریح کرد که با فیرهای هوایی، ایجاد شور و غوغا در سرک ها، راه ها و کوچه ها و ایجاد فضای رعب و وحشت، نه تنها که مسوولیت و قرض ما در قبال شهدا، معلولین و مجروحین ادا نمی شود، بلکه با این اعمال غیرمفید، شهروندان و هموطنان عزیز ما به تکلیف قرار گرفته و به آرمان های شهدای ملت افغانستان بی حرمتی صورت میگیرد.

رئیس جمهور اظهار داشت که باورمندی بالای نیروهای امنیتی و دفاعی ما وجود دارد و اکنون فرصت برای پایان دادن جنگ و بحران چهل ساله است. اما حمله بالای وحدت، تمدن، وحدت مذهبی و بالای تاریخ ما ادامه دارد پس مسوولیت جمعی به شمول اقشار سیاسی، نخبه گان سیاسی، جامعه مدنی، شبکه های زنان افغانستان و رسانه ها، علما از هر وقت دیگر مهم، عاجل و تعیین کننده است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=43157