غنی: جنگ افغانستان تا هزار سال دیگر خصوصی نخواهد شد

رئیس جمهور در مورد خصوصی سازی جنگ افغانستان گفت که تا هزار سال دیگر جنگ افغانستان خصوصی نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ رئیس جمهور که صبح امروز به ولایت بلخ رفت، لحظاتی قبل در اجماع بزرگ جوانان این ولایت گفت: دولت افغانستان در اختیار جوانان است و آینده کشور نیز به دست این قشر خواهد بود.

غنی با تأکید بر اینکه جوانان ما باید افغان شمول فکر کنند، اظهار داشت که ما زمینه ماستری جوانان را در کشور هند حل کردیم و جوانان می توانند مایتری بروند.

وی با اشاره به فعالیت های سکتور خصوصی تأکید کرد که سکتور خصوصی باید حساب ده شود و پاک عمل کنند تا باشد که یک دولت خود کفاء داشته باشیم.

رئیس جمهور غنی همچنین گفت که تولیدات گندم رشد سریع داشته تا جاییکه قبلا افعانستان ۵۰۰ تن گندم داشت اما حالا به ۲۹۰۰۰ هزار تن رسیده است.

غنی افزود که یگانه موضوع اساسی ما سولر (انرژی آفتابی) است و نقاطی که آفتاب بیشتر در روز میتابد سولر نصب خواهد شد.

وی تصریح کرد که از جوانان و سکتور خصوصی در بلخ می خواهیم که در مورد مصرف آب تمرکز کنند و اگر از آب دریای آمو درست استفاده شود افغانستان در بخش زراعت خودکفا خواهد شد.

رئیس جمهور در مورد خصوصی سازی جنگ افغانستان گفت که تا هزار سال دیگر جنگ افغانستان خصوصی نخواهد شد.

اشرف غنی گفت که دشمنان در تلاش نفاق افگنی بین مردم افغانستان هستند، اما نمی دانند که مردم آگاه شده اند و توطئه های آنان خنثی خواهد شد.

غنی با تأکید بر اینکه بلخی ها در بخش هنر توجه کنند، تصریح کرد که امروز صدای مولانا از انقره ترکیه شنیده می شود، اما از بلخ صدای از مولانای بلخی وجود ندارد.

احمد سامی براتخیل – بلخ

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

70 + = 79

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=45165