غنی: حمله بر هر هزاره و شیعه، حمله بر رئیس جمهور است

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور از فتوای علما که مشروعیت جنگ طالبان را زیر سوال برد، تشکر کرده افزود؛ حمله بر هر هزاره و شیعه، حمله بر رئیس جمهور است.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ اشرف غنی در دومین روز سفرش به ولایت بلخ با علمای این ولایت دیدار کرد.

علمای بلخ ضمن حمایت از طرح صلح و برنامه‌های زیربنایی حکومت، خواست‌های شان را در بخش تامین امنیت علما و توجه به نقش علما در ساختار حکومت مطرح کردند.

رییس جمهور غنی در این دیدار گفت که فاصله میان حکومت و علما از بین رفته و علما از حاشیه به متن آمده اند.

غنی ولایت بلخ را نمونه وفاق ملی و مذهبی خوانده گفت که، حمله بر هر هزاره و شیعه، حمله بر رئیس جمهور است.

بنابراین بلخ بحیث یک الگوی وفاق ملی و مذهبی باقی خواهد ماند.

غنی گفت، مساجد جامع در تمام ولایات با سبک معماری خاص ساخته می شوند و همین اکنون بیشتر از ۲۰ منبر و مسجد در ولایات تحت کار می‌باشد.

همچنان رئیس جمهور گفت که در قسمت تامین امنیت و حضور علما در ساختار حکومت توجه جدی صورت می‌گیرد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=45281