فصل خزان حکومت وحدت ملی

حکومت وحدت ملی با تعهداتی که در برابر ملت داشت، در اجرای هیچکدام از آنها موفق نبود.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ محور مردم افغانستان به رهبری «رحمت الله نبیل» در نوشته ای با بیان این مطلب، گفته است: متفکرینی که تعهد بهبود سبد غذایی را به مردم داده بودند، امروز با اشک اطفال مستمند، بینوا و یتیمان شهدای دفاع از کشور که در سفره هایشان تکه نان سرد هم پیدا نمی شود، به آنها پاسخ دادند و مدیران بزرگ به اصطلاح امنیتی آنها که به قیمت خون هزاران جوان شهید این کشور حلقه تهدیدات امنیتی را تا پشت درب هر خانواده افغان رسانیدند.

محور مردم می افزاید که امروز مانند برگ های پوسیده و لرزان گرفته از شاخه های درختی که از کنده پوسیده شده است یکی پی دیگری به اصطلاح استعفا میدهند و این اشخاص تر دست می خواهند با ترفند هایی جدید یکبار دیگر با دارایی تاراج کرده از ثروت های مردم بار دیگر بر موج مردم شنا کنند اما این بار با خنده هایی عاری از احترام مردم مواجه گردیده اند.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 20 = 28

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=47984