قربانیان حمله امریکا بالای پولیس هلمند افزایش یافت

تعداد قربانیان حمله اشتباهی امریکا بر یک پاسگاه پولیس در هلمند از ۱۲ نفر به ۱۶ نفر افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صنا، در اثر حمله هوایی امریکا که در هماهنگی با پنتاگون در ولایت هلمند صورت گرفت، تعداد قربانیان پولیس به ۱۶ تن رسید.

پیش از در گزارشاتی از کشته شده ۱۲ تن پولیس خبر داده شده بود.

امریکا تاکنون در این خصوص چیزی نگفته است.

باید یادآور گردید که حملۀ نیروهای خارجی به نیروهای افغان تازگی ندارد و تا کنون بارها تکرار گردیده‌است.

در واکنش به این موضوع همایون همایون، معاون اول مجلس نماینده‌گان امروز در نشست عمومی مجلس گفت که این مسئله چندین بار تا به حال تکرار شده و من می‌ترسم این مسئله به خاطر تضعیف روحیۀ نیروهای امنیتی ما عمدی نباشد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=4808