لیست نهایی کاندیدان انتخابات مجلس نمایندگان امروز اعلان می شود

بر اساس گفته های مسئولان در کمیسیون مستقل انتخابات، امروز لیست نهایی کاندیدان انتخابات مجلس نمایندگان اعلان می شود.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ «سید حفیظ الله هاشمی» دبیر کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که قرعه کشی برای تعیین شماره ها و صفحه های نامزدان در برگه های رأی دهی ادامه دارد و ما امروز لست نهایی را تا ساعت چهار اعلان خواهیم کرد.

قرار بود کمیسیون مستقل انتخابات، فهرست نهایی نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان را دیروز یک‌شنبه (۲۱ اسد) اعلان نماید، اما بدلیل اعتراض‌های شماری از کسانی‌که نام‌های شان از این فهرست بیرون کشیده شده اند، قرار شده است که این فهرست امروز دوشنبه (۲۲ اسد) اعلام شود.

به گفتۀ کمیسیون مستقل انتخابات در فهرست نهایی نامزدان نام های دوهزارو پنج صدو شصت و یک تن جا داده شده اند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=40192