محقق پس از دو و نیم ساعت انتظار برای رای دهی: بیشتر مراکز در غرب کابل تاکنون بسته است

محمد محقق معاون رئیس اجرایی کشور می‌گوید که پس از دو نیم ساعت انتظار برای رای دادن، به دلیل بسته بودن مرکز رای دهی هنوز رای داده نتوانسته و بیشتر مراکز در غرب کابل بسته است.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ معاون دوم رئیس اجرایی می‌گوید”درغرب کابل بسیاری از مراکز رای دهی بسته اند و گفته می‌شود اوراق رای دهی نرسیده و یا ماشین‌های بایومتریک خراب است.”

به گفته معاون دوم ریاست اجرایی هنوز دو و نیم ساعت از شروع رای دهی گذشته مراکز رای دهی در مسجد محمدیه تپه سلام، لیسه نمر ۶ کارته سخی، مسجد اتفاق در برچی، باقرالعلوم در سرک کاتب، لیسه قلعه‎‌ی قاضی در غرب کابل، مکتب چهل دختران، مکتب سیدالشهدا و نیز ده محل در ده خدای داد هنوز بسته می‌باشند و در این مراکز و محل‌های رای دهی،کارمندان کمیسیون انتخابات می‌گویند فهرست و یا اوراق رای دهی در این محل ها و مراکز نرسیده است.

محمد محقق می‌گوید در ارتباط به بسته بودن مراکز را ی دهی در غرب کابل با عبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون انتخابات صحبت کرده است.

محقق می‌گوید باید این نارسایی حل شود اگر نشود ساعت های که مردم نتوانسته رای بدهند و انتظار کشیده اند سبب بی‌باوری در نزد آنها می شود و بدون رای دهی به خانه های شان برخواهند گشت.

همچنان گزارش‌های دیگری از نقاط دیگر شهر کابل نیز وجود دارد که حضور مردم در مراکز رای دهی گسترده است؛ اما هنوز مراکز و محل‌های رای‌دهی باز نشده اند.

کمیسیون انتخابات پیش از دوره سکوت گفته بود که مواد حساس و غیر حساس انتخاباتی به مراکز رای دهی رسیده و انتخابات امروز متفاوت‌تر از انتخابات های دیگر برگزاری می‌شود.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=46543