محکومیت دو افسر نظامی به اتهام جاسوسی برای پاکستان

وزارت دفاع ملی کشور از محکومیت دو افسر نظامی که متهم به جاسوسی برای استخبارات پاکستان بودند، خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ این دو افسر ارشد از منسوبین قول اردوی ۲۰۱ سیلاب، به اتهام جاسوسی برای اداره استخبارات پاکستان (آی اس آی )، هر کدام به بیست سال حبس تنفیذی محکوم شده اند.

غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع به رادیو آزادی گفت:” هر دو متهم به نام‌های دگروال شاه محمود و تورن نذیر احمد، عضویت لوای سوم قول اردوی ۲۰۱ سیلاب را داشتند.”

جاوید تصریح نمود:”آنها به جاسوسی برای آی اس آی متهم شده اند. این محکمه ابتدایی بود. هر دو مجرم شناخته شدند و محکمه هر یک آنها را به بیست سال زندان محکوم کرد. بر اساس فیصله قاضی، هر دو می‌توانند استیناف طلب شوند.”

سخنگوی وزارت دفاع بیان داشت که محکمه‌های ابتدایی و استیناف برای منسوبین این وزارت، در چهارچوب وزارت دفاع وجود دارد و اگر نیاز به محکمه تمیز بود، قضیه‌ها به محکمه عالی کشور راجع می‌شوند.

این اقدام وزارت دفاع ملی کم سابقه و بی پیشینه خوانده شده است.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 5 = 3

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=45595