خانه مدرکی در مورد کمک روسیه به طالبان در دست نداریم ۱۵۱۲۲۸۱۳۰۹۳۸_afghan_mini_pentagon_640x360_bbc_nocredit-300x169

۱۵۱۲۲۸۱۳۰۹۳۸_afghan_mini_pentagon_640x360_bbc_nocredit-300×169

مطالب پربازدید