مذاکرات با طالبان باید پیش از انتخابات به نتیجه برسد

معاون شورای عالی صلح می گوید که مذاکرات با طالبان باید پیش از انتخابات به نتیجه برسد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ «حاجی دین محمد» معاون شورای عالی صلح می گوید که تا چند روز آینده هیئت گفتگوکننده با طالبان تشکیل خواهد شد.

گفته می شود که تمامی کارها برای تشکیل یک هیئت گفتگوکننده به نمایندگی از حکومت و جریان‌های سیاسی گرفته شده اند و این هیئت پیش از نشست ژنف کار خودش را آغاز خواهد کرد.

نشست ژنف درباره افغانستان روز سه شنیه آینده برگزار می‌شود.

شورای عالی صلح می‌گوید که این هیئت ازپنج تا هفت تن عضو خواهد داشت.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=48995